Challenges, drawings, Photographs

Morning drawings – Morgonteckningar August 14-15 2018

Very early morning in sunrise time. I only had a thin pen with me, so I couldn’t draw the little islands as dark as they were, but it turned out ok anyway.

Mycket tidig morgon när solen precis går upp över trädtopparna. Jag hade bara en tunn penna med mig och kunde inte göra motljuset rättvist. Småöarna skulle haft en ännu mörkare ton, men jag sörjer inte så mycket över det.

En liten tall, som ser ut som ett stort träd i sitt grenomfång står på en bergslänt. Perfekt motiv för en teckning. Jag höll på att förstöra teckningen helt, men slutade ändå innan fullständigt haveri, men jag hade en perfekt teckning en minut innan jag slutade. Jag ångrar att jag bara skulle… Men det gör inget. Teckningarna handlar om att öva sig, inte att göra mästerverk.

One small pine that looks like a big tree if you don’t see the surrounding. Perfect for drawing practice. I almost ruined the drawing but I stopped in time before disaster. About one minute before I stopped I had a perfect drawing, but then I thought, why don’t you do a little bit more here and there… Stupid thought, but this is practice so I don’t care that much. I don’t plan to make masterpiece of is drawing sessions. They’re for practice and fun.


Here’s the little tree on photo in evening light. Här kommer ett foto av den lilla tallen i kvällningen.

Anna

9 thoughts on “Morning drawings – Morgonteckningar August 14-15 2018”

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.