Trosa förbifart/Infart Västra, VilleValleViktor, YannoDunnoVictor

Behåll Trosas närnatur flygblad – Save Trosa nature flyer

För att uppmana folk att stödja bevarandet av Trosas närnatur, som i dessa klimatförändringstider har fått ännu större betydelse för våra framtida möjligheter att klara ökade temperaturer med bibehållen vattentillgång och luftrening, har vi gjort ett flygblad som vi delat ut i delar av kommunen. Utdelandet har skett genom cykel- och gångtransport. I en kampanj som går ut på att uppmana till minskade utsläpp är det viktigt att själv följa de uppmaningarna.

Så här ser flygbladet ut och vill du dela det med andra får du gärna göra det. Alla kan skriva under namninsamlingen. Hittills har över 400 personer skrivit på och lämnat mycket läsvärda kommentarer vid underskrifterna.

På länken https://www.skrivunder.com/avbryt_infart_vastra_trosa kan du läsa mer. Det kan du också göra på Vägval i Trosa där samtliga handlingar i denna kampanj går att ladda ner eller finna länkar till för mer information.

Du kan också hjälpa till genom att sätta upp denna affisch i ett område där du tror vi kan hitta naturvänner, som vill behålla Trosa kommuns närnatur.

Sorry all readers that don´t read Swedish yet. You can read the post Save Trosa nature poster instead.

Anna

6 thoughts on “Behåll Trosas närnatur flygblad – Save Trosa nature flyer”

    1. Thanks! Yes we try to get the message out in many ways. One of them was to put flyers in people’s mailboxes and we got many names that way.

      Liked by 1 person

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.