Digital paintings, drawings, Trosa förbifart/Infart Västra

Will we ever solve car problem? Löser vi någonsin bilproblemet?

Some history first. Lite historia först.


Car seems to be here to stay. Bilen verkar vara här för att stanna.

Men varför har vi så svårt att acceptera den? But we do we have such problem accepting the car?


We know man follow the car. Vi vet att människan följer bilen.

Därför bygger vi vägar och hus nära oss och bilen. Therefore we build houses and roads near us and cars.

We also build shops near roads because we go by car to shops. Vi bygger också butiker nära vägar eftersom vi åker bil till våra inköpsställen.

Ändå gnäller vi på att bilar stör vår omgivning. Still we don’t like cars in our near enviroment.

Then politicians says we forbid cars. Då säger politikerna vi stänger av biltrafiken.

När bilarna försvinner försvinner så småningom även människorna eftersom de följer bilen. When cars disappears the people also disappears because they follow the car.

The politicians then say, hey let’s build a new big road and some houses and shops. We want the people back! Då säger politikerna Hej! Vi bygger en ny stor väg och en massa hus och affärer. Då kommer det nytt folk hit igen.

When will we ever learn? När ska vi lära oss att inte upprepa misstag?

Vill du hjälpa Trosa att inte göra detta misstag igen, gå in på 

https://www.skrivunder.com/signatures/avbryt_infart_vastra_trosa

och skriv på namninsamlingen för att rädda Trosas natur.

If you want to help saving Trosa nature sign the petition on

https://www.skrivunder.com/signatures/avbryt_infart_vastra_trosa

Anna

Advertisements

8 thoughts on “Will we ever solve car problem? Löser vi någonsin bilproblemet?”

    1. I think so too. We say we’re the most intelligent species on earth, why can’t we solve this problem? Maybe we’re not the most clever species…

      Liked by 1 person

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.