drawings

Morning drawings – morgonteckningar October 4-5 2018

I tried a drawing with the view from a window early in the morning, but it was pitch dark outside except the streetlights. 

Jag prövade att teckna utsikten från ett fönster tidigt på morgonen, men det gick knappt att se något på grund av mörkret som dolde allt utom det som gick att se i gatlyktans sken.

Back to indoor drawing again. A cross stitch pillow and two knitted dolls in a sofa. No I haven’t made them. 

Tillbaka till teckningar av innemiljö igen. En briderad kudde och två stickade dockor i en soffa. Nej, jag har inte gjort dem.

Anna

3 thoughts on “Morning drawings – morgonteckningar October 4-5 2018”

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.