Challenges, Could this work? Save the planet, Could this work? Save the planet things, Nature miracles

A day for bicycling – En härlig cykeldag

Autumn trees – höstträd


Sunlight early morning – solljus i morgontimma

The end of the tour part one, then back to point A again in the afternoon. A very nice day. Fresh air, exercise an no pollution transport. A win win situation.

Framme etapp ett för att på eftermiddagen cykla tillbaka igen. En härlig dag. Fisk luft, motion och utsläppsfri transport ca två mil totalt. Jag har inte uppoffrat något utan vunnit en massa härliga upplevelser och erfarenheter.

Samma sträcka med bil har en tidsvinst på ungefär 17-25 minuter beroende på hur snabbt eller långsamt jag väljer att cykla. Att cykla med vagn går mycket smidigare än vad jag trodde. Åker jag bil förlorar jag motionstillfället och den friska luften. Vad återstår då av tidsvinsten egentligen?

The same trip with car takes about 17-25 minutes less, depending on how fast I chose to go by bicycle. The carry behind the bicycle is no burden at all. That surprised me. If I go by car I loose the fresh air and the exercise moment. What’s left then on the time gain?

Anna

10 thoughts on “A day for bicycling – En härlig cykeldag”

  1. En underbar cykeltur i underbar natur! Så vackra bilder Anna, men synd att det inte går att förstora dem för jag tror de är ännu finare i lite större storlek …
    Önskar dig en ny fin dag!

    Liked by 1 person

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.