Reblogs, Trosa förbifart/Infart Västra, Trosa is the place, VilleValleViktor, YannoDunnoVictor

Trosa i SvD-ledare – My city in Swedish news paper

I dagens Svenska dagbladet kan ni läsa en ledare som handlar om vilken typ av invånare som tros ge klirr i kassan och inte samt hur skatteutjämningssystemet smular sönder den tron. De har använt Trosa kommun som exempel. Ni finner ledartexten här:

https://www.svd.se/ar-du-lonsam-lille-van/i/senaste/om/ledare

Om ni får upp en blank sida, tryck på uppdateraknappen i er webbläsare så brukar sidan komma tillbaka.

Många kommuner predikar befolkningsökning urskiljningslöst. Hur många kommunpolitiker har egentligen koll på vilka invånare de ska önska sig i sin expansionsiver? Har de tillräcklingt med kunskap om skatteutjämningssystemet?

I Trosa säger majoriteten av politikerna att tillväxt innebär kvantitativ befolkningsökning och att det kommer att förbättra ekonomin och kommunal service. Under tio år har kommunen vuxit kraftigt både befolkningsmässigt och skuldmässigt. Nettokostnader per invånare har också haft en stigande kurva på företagsklimat.se. Politikerna har svårt att lämna besked om vid vilket magiskt invånarantal kurvorna skall vända nedåt på skuld- och kostnadssidan. 

Enligt ledartexten ger ofta friska pensionärer störst nettointänkt till kommunen enligt räkneexemplen som illustrerar utjämningssystemen. I Trosa sker exploatering utifrån myten att höginkomsttagare ger störst skatteintäkter, ser det ut som.

Nyproduktionen har höga bostadspriser, som leder till höga inkomskrav för finansieringen av köpet. Vi har samtidigt dåligt med arbetstillfällen i höginkomstskiktet. De som har råd att flytta hit lär behöva pendla till arbetet, vilket kostar ytterligare pengar såklart. Vi har en kommunalskatt som ligger över rikssnittet utöver det. 

De som inte har råd att flytta till kommunen får i stället pendla in till arbetet eftersom kommunen även i framtiden kommer att behöva låg- och medelinkomsttagare som kan utföra det arbete som krävs för att upprätthålla kommunal service. Tala om bakvänd planering! 

Vi expanderar på ett sätt som ökar både in- och utpendling i dessa tider då alla talar om hur vi behöver MINSKA transporterna för att uppfylla klimatmålen i tid.

Trots kommunens exploateringsiver lyser satsningarna på utbyggnad av kommunal service med sin frånvaro på nästan varje område. De som flyttar hit lär få trängas länge med oss redan bofasta i befintliga redan överbefolkade skolor, vårdcentral, äldreboende och fresta på hemtjänstens personal som redan har fullt upp. 

Den här bristande planeringen sker nog inte av ondo utan av okunskap kring konsekvenserna av procentuell ökning av befolkning. Läs mer i detta inlägg om den så viktiga kunskapen om exponentialfunktionen.

https://fargaregardsanna.wordpress.com/2018/09/04/hur-mycket-ska-trosa-vaxa-how-much-will-trosa-municipality-grow/

Hur bra koll har kommunpolitiker på framtidsplaneringen i din kommun?

Sorry all nonSwedish readers.  I can’t translate this text right now. It’s about municipalities growth and my municipality Trosa is mentioned in a Swedish newspsper today as an example. Maybe your browser can translate the post?

Anna

2 thoughts on “Trosa i SvD-ledare – My city in Swedish news paper”

    1. Danish is similar to Swedish but also very different, so I can understand why it’s not so easy to understand the swedish text. I will try to translate when I have more time.

      Liked by 1 person

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.