Watercolours

Winter tree – vinterträd

A quick water color sketch. En hastig akvarell.

Anna

17 thoughts on “Winter tree – vinterträd”

    1. Tack! Jag klippte ut ett träd och lade det på akvarellpappret och målade sedan på allt utom trädet. Sen kunde jag ta bort trädpappret och kvar blev då ett vitt träd.

      Liked by 1 person

    1. Tack! Ja kanske är det ett äpple eller en kula. Jag kunde inte bestämma mig så jag tänkte att varje betraktare kan få bestämma det själv 🙂

      Liked by 1 person

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.