Blogging, drawings

Morning drawings – Morgonteckningar January 19 2019

Puzzle of life isn’t always easy. So much to do, so little time…

Livspusslet kräver mycket tid att få ihop när många bitar ska passa ihop…

What difference does a day makes Vilken skillnad på dagar!

Yesterday 100 views


This morning 2 views


You can’t relying on stats. Stats depends on when you look and what you’ve been doing between the stats check.

Du kan inte lita på statistiksiffror. Hur det ser ut beror på när du tittar på den och vad du har gjort mellan kontrollerna.

Anna

5 thoughts on “Morning drawings – Morgonteckningar January 19 2019”

  1. Jag är ju numer pensionär och har inga problem att få ihop livspusslet – hinner det jag ska – om jag vill 🙂
    Statistik kan vara intressant, men jag brukar aldrig kolla den 🙂

    Liked by 1 person

    1. Härligt att få livspusslet att gå ihop. Jag lyckas ibland och ibland inte. Det går upp och ner. Precis som statistiken som också går upp och ner 🙂

      Liked by 1 person

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.