drawings

Morning drawings – Morgonteckningar January 31 2019

Global uppvärming handlar inte om att vi får ett varmare klimat. Det handlar om att vi får uppleva fler extrema väderperioder som kan vara både iskalla och superheta.

Australien lider just nu av extrem hetta och nordamerika av extrem kyla. Det är konsekvenserna av global uppvärmning.

Australia now has extreme hot weather and northern parts of America has extreme cold weather. That’s the consequences of global warming.

Anna

7 thoughts on “Morning drawings – Morgonteckningar January 31 2019”

    1. Tack! Jag tror för få har förstått att global uppvärmning också innebär risk för extrem kyla och inte bara extrem värme.

      Like

  1. Sometimes I think that it might be more effective to present the Global Warming issue by just asking people “Hey, do you like this crap weather we are having? Would you like something done about it?”.
    Scientific and futuristic arguments don’t seem to be as effective.

    Liked by 2 people

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.