Challenges

What is worth a goldstar – vad är värt en guldstjärna?

Do you remember the goldstars from school? Kommer ni ihåg guldstjärnorna från skolan?


What kind of effort is worth a gold star do you think? Vilken insats borde få guldstjärna tycker du?

I think world peace, common kindness and taking care people can have a gold star or two for an example.

Jag kan tänka mig att ge guldstjärna till de som skapar världsfred, allmänt vänliga människor och de som ägnar sitt liv åt att ta hand om andra till exempel.

What is your thoughts? Vad har du för ideer?

Anna

8 thoughts on “What is worth a goldstar – vad är värt en guldstjärna?”

  1. Guldstjärnor till alla som kämpar för en bättre värld! För miljökämpar … för fredsaktivister … för alla som hjälper till vid katastrofer … för Läkare utan gränser och andra organisationer som gör skillnad …

    Liked by 1 person

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.