Challenges

Bee nice – Rädda bina

We need the bees. You can help by building bee hotels. Read more here.

Vi behöver bina. Du kan hjälpa till genom att bygga bihotell. Läs mer här.

Operation: Rädda bina Startsida

I found a bee hotel at Solåkrabyn’s shop.

Jag hittade ett bihotell i Solåkrabyns butik.

Hantverksbutiken i Järna

Jag har också gjort några själv och fler som gör bihotell kan ni hitta här.

I have made som hetels by my self too and if you want to read about other bee hotels. Chelc out this blog.

https://ankisbildblogg.wordpress.com/2019/04/20/nunneorten/

Anna

14 thoughts on “Bee nice – Rädda bina”

    1. Butterflies are my favorites. I follow them every summer. I have a path thay I walk often where there’s lots of butterflies. They are beautiful to watch.

     Liked by 1 person

  1. Att göra bihotell är kul. Mina hotell har ingen flyttat in i ännu, men vi har ganska kallt där de står ännu, så jag får nog vänta lite till.

   Liked by 1 person

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.