Movies, Trosa is the place

The great dictator – Diktatorn

Yesterday we had movie evening at Lagnö Studio, a nice hostel place outside Trosa city.

Igår hade vi fimkväll på Lagnö Studio, ett trevligt STF vandrarhem utanför Trosa stad.


The view from the hostel. Magnificent or what?

Utsikten från vandrarhemmet. Vackert eller hur?

We showed the Chaplin movie The great dictator from 1940. Afterwards the audience were in thoughts. The striking resemblance to the today word leaders is scary. But the movie also gives hope. The good people in the movie inspires to fight stupidness. If you find a copy of the movie, see the film! Chaplin knew how to shrink the great dictator to the right size and importance.

Vi visade Chaplins Diktatorn från 1940. Efter filmen satt publiken i tankar. Den slående likheten med dagens situation skrämmer. Men filmen ger också hopp. De goda människorna i filmen inspirerar att bekämpa dumheten. Om du hittar ett sätt att se filmen gör det! Chaplin visste att krympa diktatorn till rätt storlek och betydelse.

And so another picture of the sheeps and hens in beautiful surroundings.

Till sist ännu en bild av får och höns i underbara omgivningar.


Anna

3 thoughts on “The great dictator – Diktatorn”

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.