Give away art Ge bortkonst, Pastel paintings

Whale – Val

Pastel – pastell, format A4

Give away art – Ge bort konst

1. You let me know if you want the give away art piece
2. I let you know the freight costs before you decide finally if you want the piece.
3. I send you the art work.
4. You pay the freight cost according to the information you get with the art piece.

1. Du säger till om du vill ha ge bort konst-verket
2. Jag informerar dig om fraktkostnaden innan du slutligen bestämmer dig för att ta emot konstverket.
3. Jag skickar verket till dig.
4. Du betalar utifrån den information du får med försändelsen.

No regrets
You recieve an art gift by paying the freight costs. If you don’t want the piece you can send it back on your costs, throw the piece away or give it to someone else.

Freight costs will be 21-180 SEK (SWK) for freight outside Sweden.

Ingen ångerrätt
Du får ett konstverk i gåva mot att du betalar fraktkostnad. Om du inte vill ha konstverket kan du sända det tillbaka och betala frakten själv, kasta verket eller ge det till någon annan.

Fraktkostnaden kommer att hamna i spannet 9-90 kronor för försändelser inom Sverige.

Här kan ni se portokostnader/here’s info about freight costs from Sweden.
https://www.postnord.se/skicka-forsandelser/priser-och-villkor/portotabeller

Email me at my contact page if you have questions or want a give away art piece.

E-posta mig på min kontaktsida om du har frågor eller vill ha ett av ge bort konst-verken.

https://fargaregardsanna.wordpress.com/about-annas-art/

Anna

5 thoughts on “Whale – Val”

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.