Yellow fellows

Yellow fellows – gula gubbar

A series of paintings with bee wax crayons I did some years ago.

En serie målningar med bivaxkritor jag gjorde för några år sedan.

To break new land in the meaning tune in for peace and everyone is equally important.

Bryt ny mark i meningen tänk världsfred och att alla har samma viktiga värde.

Att invadera ett land leder ingenstans precis som Eschers figurer. De saknar ände.

To invade a country doesn’t lead anywhere like Eschers pictures. They never ends.

To defend a country. Can love overboard survive?

Att försvara ett land. Kan kärlek över gränser överleva?

Att utvinna olja. Vad får det för konsekvenser?

To tap oil from mother Earth. What consequences do we create?

Att bryta ädelstenar. Varför ser vi sådant värde i det?

Emerald mining. Is it really worth it?

Att fälla, att se på att ta emot. Vem av grupperna tillhör du när det gäller moder Jord?

To judge (in Swedish the word for take down trees also means to judge some times), to look without actingt, to catch. Who are you of these blue characters when it comes to mother Earth?

Att fria. Vad betyder det för dig? 

To free. What does that mean to you? 

In Swedish the word for to set free also mean to ask someone to marry.


Att bryta mönster efter en vaknauppsignal. Har du upplevt det?

To break patterns after a wakeup call. Have you done that sometimes?
If you haven’t already figured it out. The yellow fellow in the paintings is mother Earth.

Om du inte redan räknat ut det. Den gula figuren i målningarna är moder Jord.
Anna

10 thoughts on “Yellow fellows – gula gubbar”

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.