Challenges, Could this work? Save the planet, Digital paintings, Trosa förbifart/Infart Västra

Thougt for future hope – en hoppets tanke

What do you think? Vad tror du?

Anna

5 thoughts on “Thougt for future hope – en hoppets tanke”

  1. Det är möjligt, men det kräver att alla börjar jobba nu, inte bara peka på att politiker ska göra något. Man kan väl själv ta beslutet att sluta flyga, ta med flergångskassar till affären mm

    Liked by 1 person

    1. Jag håller med. Sedan ungefär ett år tillbaka cyklar jag mycket mer än vad jag gjort de senaste tjugo åren. Numera tänker jag ofta på om jag kan byta ut bilresor mot cykelturer innan jag automatiskt sätter mig i bilen. Jag återvinner också mer än tidigare. Men jag har mycket mer som jag skulle kunna göra också. Om vi alla gör små förändringar kan det tillsammans göra en stor skillnad 🙂

      Like

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.