Blogging, Nature miracles, Trosa förbifart/Infart Västra

Who are you? Vem är du?


Svensk text efter den engelska

Look at the ten frogs that could be any of us humans as well.

Who are you? Which frogs do you wish to be?

The one already betrayed by the too hot water that no one told you about?

The one who are about to jump in the water because other frogs claims it’s okay with a hot bath?

The one who follows the one who says the only way is up even if the pollution goes both up and down in that ladder of lifestyle?

The frog who doesn’t care about anything else than to find its own happiness and love?

The frog that thinks a simple stop sign will do the trick to stop global warming and hope other frogs will read the sign and act?

The frogs with the power to pull out the plug and decrease the heat of the water, but maybe doesn’t do it. They could use their power to increase or decrease the heating. What do they do?

I think we all are a little bit of the ten frogs from time to time. I just hope we all come to our senses in time and heal the planet for both our and the nature’s sake.

It’s time to wake up and realize that the water already is too hot for our health. We should help those in power to turn of the heat and the electricity to that hotplate. Give them courage to make the wisest decisions.

If you think this post can spread knowledge feel free to share it.

Sharing is caring   (Learned that from Danny)

……………….Titta på de tio grodorna som likaväl kan vara vi människor.

Vem är du? Vilka grodor vill du likna?

Den som redan förrådes av det för heta vattnet som ingen berättade om?

Den som ska hoppa i vattnet, eftersom andra grodor hävdar att det är okej med ett varmt bad?

Den som följer den som säger att det enda sättet är uppåt även om föroreningarna går både upp och ner i den stegen av livsstil?

Grodan som inte bryr sig om något annat än att hitta sin egen lycka och kärlek?

Grodan som tror att en enkel stoppskylt kommer att hindra global uppvärmning och hoppas att andra grodor kommer att läsa skylten och agera?

Grodorna som har kraften att dra ut kontakten och minska värmen i vattnet, men kanske inte gör det. De kan använda sin kraft för att öka eller minska uppvärmningen. Vad gör de?

Jag tror att vi alla är en liten bit av de tio grodorna från tid till annan. Jag hoppas bara att vi alla förstår allvaret i tid och påbörjar läkningen av jorden för både vår och naturens skull.

Det är dags att vakna och inse att vattnet redan är för varmt för vår hälsa. Vi borde hjälpa de som har makten att stänga av värmen och el till den kokplattan och göra så att de vågar fatta kloka beslut.

Om du tycker att detta inlägg kan sprida ett bra budskap får du gärna dela inlägget.

Sharing is caring (Learned that from Danny)

Anna

Advertisement

19 thoughts on “Who are you? Vem är du?”

     1. Doing a little every day adds up. And soon becomes normal so you can add another little effort until this becomes normal and so on. That’ s how I do it.
      And the more people do it, the more it adds up.

      Liked by 1 person

      1. You are absolutely right. I do the same and so does some of my friends. Small steps together will make one gigantic step in the long run.

       Liked by 1 person

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.