Challenges, Nature miracles, Photographs

Another day is dawning – en ny dag gryr

Be the change you wish for. Förändra det du vill förändra.
Start the change with a small step. Börja förändringen med ett myrsteg.
Then take another small step. Fortsätt sedan med ännu ett litet steg.
Continue the change walk and you will one day reach the your goal without even notice it. Vandra många myrateg framåt så når du en dag ditt mål utan att du märker det.
It’s the small steps together that makes big changes. Mystegen framåt gör stora skillnader tillsammans.
I wish you all a good 2020 where wiseness gets to play a bigger part again. Jag önskar er alla ett gott 2020 där förnuftet får råda i större omfattning än tidigare år.
Be the change you wish for. Förändra det du vill förändra.
All the best! Allt gott!
Anna
Photo: Trosa archipelago morning January 1 2020, morgon i Trosa skärgård 1 januari 2020, Anna Bohlin

7 thoughts on “Another day is dawning – en ny dag gryr”

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.