Books, Nature miracles

Book about the forest – Skogen en bruksanvisning

I’ve read a book about the forest. Very interesting book. I think it’s available in several languages. Google Peter Wohlleben and you probably will find a book in your language. 

We can learn a lot from that book and the book he wrote before that. In Swedish it’s called The secret life of trees. 

We can take care of forest much better than we do today, so many of us should read both books to understand the forest needs better. We are stupid that cut trees down. We need them to survive. But in Sweden money and stupidness rules over sense and nature. 

Jag har läst Skogen en bruksanvisning. En fortsättning på Trädens hemliga liv. Båda böckerna ger intressant och viktig information om hur vi borde förhålla oss till naturskogarna. I hel landet råder just nu granbarkborreskräck som passerat längt bortom förnuftets gräns. Vi tar ner varenda gran som ser vissen ut verkar det som. Oavsett om granarna står i plantager eller i naturskogar. Den enda skada som skogsägare hänvisar som orsak toll kalhyggena till är ekonomiska förluster. I plantager är möjligen det argumentet giltigt, men i naturskogar…hmmm…

I boken jag läst får jag reda på att hackspettarna livnär sig på granbarkborre. Vad ska de äta nu när många granar försvunnit från deras matbord? En del hackspettar är rödlistade. Hur hjälper man dem geneom att ta bort ännu mer av deras matutbud?

Jag får också veta att granarna inte gillar klimatförändringarnas uppvärmningseffekter. De vill ha kallt. De försvagas av torka och värme, något som bereder granbarkborren större möjligheter att ta sig in i träden. Så vissnande granar beror i första hand på den globala uppvärmningen och granbarkborrens angrepp är bara en följd av den processen. Vi lär nog se fler effekter av klimatförändringarna om vi inte hunnit kalhygga all skog innan dess.

Boken informerar också om att skogsmaskinerna som tar ner de angripna granarna kör sönder marken och pressar ihop de olika jordskikten så att underjordiska djur inte längre kan komma fram. Gångarna rasar samman av pressen uppifrån och maskinerna packar jorden så hårt att djuren inte klarar att luckra upp den igen. Det tar många generationers liv innan skogen klarar att återställa underjordens infrastruktur.

Så när vi tror att vi räddar skogen från granbarkborre dödar vi samtidigt oändligt många fler djurarter. Har vi verkligen tänkt igenom granbarkborresaneringen ordentligt? Skattar vi pengar högre än våra egna framtida liv?

Läs gärna böckerna om ni vill veta mer om skogen. De har fått mig att gå i skogen med andra ögon att se allt med. Skogen har ett eget internet till exempel. Fascinerande.

Anna

Advertisement

8 thoughts on “Book about the forest – Skogen en bruksanvisning”

 1. Must check out the book Anna.
  How has your winter been going? We have warm spells when the snow melts and the grass is green then it gets cold again and it snows.
  Leslie

  Liked by 2 people

  1. We have a snow free winter so far. Almost only plus degree C. It’s weird. We should have cold weather with snow this time of year. Instead spring signs starts to appear. It’s nice but I think of the consequences. What happens in summer if we’re over normal temps then too.

   Liked by 2 people

 2. Ja, du Anna … visst är det konstigt hur de stora och tyvärr även de små skogsägarna fortsätter som de gör … och det är många träd som kommer att huggas ned p.g.a. granbarkborrarnas härjningar …
  Ska titta in på biblioteket och se om de har boken …

  Liked by 2 people

  1. Det är en mycket intressant bok. Den första – Trädens hemliga liv var ännu mer intressant. Så båda är läsvärda.
   Ja det är sorgligt att skogsägare inte granskar underlaget för besluten om granbarkborresaneringar. I vårt område har granbarkborren blivit en lämplig anledning för en del markägare att påskynda önskemålen om att exploatera. Man skyller på granbarkborren helt utan grund. Sorgligt. Men kanske vinner den som har mest pengar när han dör…

   Liked by 2 people

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.