Challenges, drawings, oil paintings, Pastel paintings, Time hunting, Trafic signs/Trafikskyltar i fantasin, Trosa is the place, Trosa paintings/Trosamåleri

Help me choose picture – hjälp mig att välja bild :)

I will participate in an exhibition in Spring and I have to choose a picture for the catalog.

Jag ska delta i en utställning i vår och jag behöver välja en bild till katalogen där alla utställare presenteras.

Which one should I choose? Vilken ska jag välja?


One of my pil paintings? En av mina oljemålningar?


A Trosa town pastel? En Trosapastell?

Or another Trosa town pastel? Eller en annan Trosapastell?


Perhaps a puzzle giraffe? Kanske en pusselgiraff?


Or a puffin? Eller en lunnefågel?


Maybe a lemur? En lemurpastell?


Anna the ice breaker? Isbrytaren Anna?


A stop sign with the thinker? En stoppskylt med tänkaren?


Our six senses? Våra sex sinnen?


Some of my time paintings? Någon av mina tidmålningar?


Jag har svårt att välja. I have difficult choice to make. Help me please. Kan ni vägleda mig?

Anna

35 thoughts on “Help me choose picture – hjälp mig att välja bild :)”

    1. Stoppskylten med tänkare borde ligga rätt i tiden nu när vi alla borde stanna upp och tänka efter på allt möjligt som vi hastar förbi i all stress. Vad roligt att du ser träd där jag ser raukar. Du har vidgat vyerna för den bilden för mig nu. Det kan ju lika gärna vara träd. Att jag inte har sett det förut. Tack!

      Liked by 1 person

    1. Thanks! The giraffe gets many likes from blog readers and my friends i.r.l. I like puzzles and I like giraffes so couple of years ago I did the giraffe drawing. I hope all is well with you. Haven’t had much blogreading time lately. But I hope I can find time soon.

      Like

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.