Pastel paintings, What ever

How are you? Hur har ni det?

Sending you some big pastel hearts and hope you are all okay in this peculiar time. We are very small when even smaller organisms is spreading around the world. I hope you will make it through this trying times.

Sänder er några stora pastellhjärtan och hoppas att ni alla har det bra dessa märkliga tider. Vi människor verkar väldigt små när ännu mindre organismer sprider sig över världen och ställer till eländen. Jag hoppas att ni klarar er igenom våra gemensamma utmaningar.


I’m still trying to catch up my blogging, sorry for not being around as often as I want to. It’s so nice to “speak” with you all.

Jag försöker fortfarande komma ikapp med mitt bloggande, sorry för att jag inte dyker upp här så ofta som jag egentligen vill. Det är så trevlig att ha kontakt med er här i bloggsfären.

Anna

9 thoughts on “How are you? Hur har ni det?”

  1. Vi kommer att påverkas i grunden oavsett om vi blir smittade eller ej. Min mormor fick spanska sjukan 1918, det kom att påverka hennes liv. Hon kom att gifta sig sent och skaffa barn mycket sent, min mamma, som fö dog tidigt.

    Liked by 1 person

    1. Du har rätt. Min mormors syster dog av tbc under nittonhundratalets första hälft. Det påverkade hela släkten under flera generationer på olika sätt. Så farsoter sätter spår oavsett på vilket sätt vi drabbas.

      Liked by 1 person

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.