Digital paintings, Music inspiration

Be that light – var det ljuset :)

Be that light that we all need to hang in there until we see light in the tunnel.

Var det ljuset vi alla behöver för att hålla ut tills vi ser ljuset i tunneln.

Besides the C-times we have other dark times in Sweden this time of year. Sun goes up at 7:45-ish and down at 15:20-ish. We have more darkness hours left until winter solstice. But after that sun comes back.

Brotsett från C-tiderna har vi mörkret att tampas med här i Sverige. Solen går upp ca 7:45 och ner ca 15:20. Mer mörka timmar lär vi få fram till vintersolståndet. Men sedna vänder det mot ljusare tider.

Uppside of dark times – start Christmas spirit times long before xmas I say!

Uppsidan av mörka tider – börja kalla fram julanden redan nu tycker jag!

Ale Möller Stilla natt/Silent night

I hope you are all well! I miss you as always when I’m not here in the blogsphere ha gong with you. But you are always in my thoughts. You give me inspiration to artwork and give me hope about mankind in the world is friendly wherever you come from 🙂

Hoppas att ni mår bra! Saknar er alla när jag inte hinner blogga eller hälsa på era bloggar. Men ni finns alltid med i mina tankar. Jag får inspiration av er och ni visar att människan i grunden är vänlig oacsett från vilken vrå av världen vi kommer i från 🙂

Anna

I believe more folks than me have started xmas early. Just look at the top posts in my stats.

Det verkar vara fler som startar julen tidigt. Kolla topposterna i min statistik.

Advertisement

8 thoughts on “Be that light – var det ljuset :)”

      1. My pleasure. I can’t look at your work or even think about it, as I often do, without grinning. That in itself is a gift the way things are today. 🙂

        Liked by 1 person

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.