Digital paintings, drawings, Monotypi, oil paintings, Pastel paintings

Sailboats – segelbåtar

What can I say – I like sailboats obviously I think when I go through my paintings through the years.

Vad kan jag säga – jag gillar uppenbarligen segelbåtar tänker jag när jag ser gamla målningar och teckningar bakåt i tiden.

Maybe it has to do wit my love for archipelago that began at the age of one month old.

Kanske har det att göra med de starka band jag har till skärgården som uppstod redan vid en månads ålder.

And the fact that my father built a sailboat in the seventies and I liked the boat-trips very much.

Och att min pappa byggde en segelbåt på sjuttiotalet och att jag gillade när vi var ute med båten.

Pastel sailboat/segelbåt i pastell

Trosa harbor pastel/Trosa hamn med skarv-förlåt Snöholmen pastell

My first digital painting on a Nokia smart phone if I remember correctly. Min första digitala målning på en Nokia smart phone om jag minns rätt.


Sailboat digital drawing. Segelbåt digital teckning.


Archipelago candy raspberry boats. Skärgårdsgodis hallonbåtar. Photoart/fotokonst.


Monotypi pictures/Monotypier


Crazy archipelago/knasig skärgård Oil painting/oljemålning


Sailboat with shark/segelbåt med haj Metallic crayons Metallkritor

I’ve got more paintings of boats but I haven’t had time to sort them.

Jag har fler målningar på båtar men har inte haft tid att sortera dem.

If you want to check out boats in harbor of my town Trosa Sweden you can visit 

http://www.tangosailing.nu/

There you can follow everyday boat guests in harbor.

Om du vill kolla in båtar i Trosa hamn kan du besöka

http://www.tangosailing.nu/

Där kan du följa gästande båtar i hamnen.

Anna

Advertisement

9 thoughts on “Sailboats – segelbåtar”

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.