Challenges, Digital paintings

Namn fortsätter komma in – Names keep coming in

The latest Save Trosa nature action is a success so far. At this point over 400 people want’s to save nature from people with far too much money hunting wild animals for fun. Landowner want’s to set up a fence in nature so that the animals can’t escape from hunters. People live near the area and will be afraid of walking in that part of nature if hunting will go on all year around. The animals have no chance to protest so we should help them by sign the petition Stop the plans of fencing in animals in Trosa nature!

Namn fortsätter att komma in till uppropet Vi vill att Hvalfiskens placerade vilthägn utanför Trosa stoppas!
Över 400 har hittills undertecknat för att visa sitt stöd för att rädda Trosas natur. Markägaren vill sätta upp ett av Sveriges största vilthägn för nöjesjakt. Djuren har ingen chans att fly och ingen möjlighet att protestera. De som bor i närheten befarar att vandringar i det området kan medföra risker om jakt ska pågå året om. Vi kan göra en insats genom att underteckna namninsamlingen.

Here’s some drawings in different languages. If you want to see a drawing with your language, leave a comment and I can make one.
Här kommer några teckningar med olika språk på skylten. önskar du se en teckning på ditt språk, lämna en kommentar så kan jag göra en.

I hope nature wins this time. Jag hoppas naturen vinner denna gång.

Anna

2 thoughts on “Namn fortsätter komma in – Names keep coming in”

  1. I’m speechless. This is wonderful and would be an excellent foundation for a child’s book on our environment. Here is my order for several copies. Even just thinking of your work makes me smile.

    Like

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.