drawings

Yttrandefrihet – freedom of speech

Det här händer nu. Går det ens att förstå hur aningslöst våra politiker uppför sig inför oss medborgare?

https://www.svd.se/a/eJMV1R/stina-oscarson-om-den-nya-lagen-om-utlandsspioneri

https://utgivarna.se/uncategorized/nils-funcke-om-spionlagen-illa-underbyggt-forslag-som-begransar-yttrandefriheten/

https://www.svd.se/a/JQOB1m/en-lag-som-gapar-over-for-mycket

https://www.svd.se/a/Ll4M8P/stina-oscarson-intervjuar-parisa-liljestrand-om-nya-spionlagen

https://www.dn.se/ledare/isobel-hadley-kamptz-politikerna-hanskrattar-at-grundlagen-och-at-valjarna/

Yttrandefriheten är en av våra främsta demokratiska grundpelare. Politikerna må ha goda avsikter men i framtiden kan det sitta andra som saknar sådana avsikter och istället utnyttjar lagen till frihetsbegränsande syften tvärsemot vad lagstiftarna tänkt sig. Ska vi verkligen göra ett sådant självmål?

Jag hoppas våra politiker vaknar upp i tid och tänker om.

Our freedom of speech is threatened by a new legislation. Our politicians hiding from debates. That’s a bad sign for the future. The may have good intentions but in the future others can take advantage of the legislation in a way the today government do not believe could happen. Are we that stupid and naive? Apparently we are.

I hope the politicians come to their senses.

Save freedom of speech- rädda yttrandefriheten

Anna

Advertisement

2 thoughts on “Yttrandefrihet – freedom of speech”

    1. Instämmer. Yttrandefriheten ska man vara rädd om. Politikerna borde kunna presentera tydligare argument för att öka förståelsen för deras val att inskränka yttrandefriheten. Det är oklart varför de är så tysta. Vet de vad de röstar fram för lag? Det blir intressant att följa utvecklingen.

      Liked by 1 person

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.