About Annas Art

To climb mountains
To climb mountains

If you’re interesting in buying my art or have other questions, please contact me at: 

Om du har frågor om min konst kontakta mig på:

anna@fargaregarden.se

Jag hoppas att du finner min konstblogg intressant. Du är alltid välkommen att följa och läsa bloggen vilken tid som helst på dygnet. Bloggen är alltid öppen 🙂

I hope you enjoy my art blog, you are very welcome to follow and visit the blog at any time of the day, it is always open 🙂

You can also visit my Swedish blog, not so active right now:

Du kan också besöka Trosaspeglingar, en mindre aktiv blogg än denna dock:

http://trosaspeglingar.wordpress.com/

Ge bort konst – give away art

Ibland ger jag bort konst mot ersättning för fraktkostnad.

Sometimes I give away art. You only pay the freight costs.

Look out for this sign. Håll utkik efter dessa märken.

Give away art – Ge bort konst

1. You let me know if you want the give away art piece
2. I let you know the freight costs before you decide finally if you want the piece.
3. I send you the art work.
4. You pay the freight cost according to the information you get with the art piece.

1. Du säger till om du vill ha ge bort konst-verket
2. Jag informerar dig om fraktkostnaden innan du slutligen bestämmer dig för att ta emot konstverket.
3. Jag skickar verket till dig.
4. Du betalar utifrån den information du får med försändelsen.

No regrets
You recieve an art gift by paying the freight costs. If you don’t want the piece you can send it back on your costs, throw the piece away or give it to someone else.

Freight costs will be 21-180 SEK for freight outside Sweden.

Ingen ångerrätt
Du får ett konstverk i gåva mot att du betalar fraktkostnad. Om du inte vill ha konstverket kan du sända det tillbaka och betala frakten själv, kasta verket eller ge det till någon annan.

Fraktkostnaden kommer att hamna i spannet 9-90 kronor för försändelser inom Sverige.

Här kan ni se portokostnader/here’s info about freight costs from Sweden.
https://www.postnord.se/skicka-forsandelser/priser-och-villkor/portotabeller

Email me at my contact page if you have questions or want a give away art piece.

E-posta mig på min kontaktsida om du har frågor eller vill ha ett av ge bort konst-verken.

https://fargaregardsanna.wordpress.com/about-annas-art/

Anna

World peace pub, well come :)
World peace pub, well come 🙂

 

Advertisement