Nature miracles, Photographs

Sycamore – Lönnaftonfly 

Caterpillar will transform to a moth called Sycamore. Larv som kommer att förvandla sig till lönnaftonfly. Beautiful colors, isn't it? Vackra färger på larven, eller hur? Nature miracles. Naturens mirakler. Anna

Nature miracles, Photographs

White tailed eagle – havsörn

Some days are magic in archipelago. Somliga dagar uppstår en stunds magi i skärgården. Like when you see a white tailed eagle. Som när du får se en havsörn på nära håll. Anna

Nature miracles, Reblogs

Anki hade svaret – Anki had the answer!

I got a link from Anki at Ankis bildblogg. I think she found the answer to what caterpillar I captured on photo. Check this link: Jag fick en länk av Anki från Ankis bildblogg. Jag tror hon har hittat svaret på frågan vilken slags larv jag fångade på foto. Kolla in denna länk: https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Tenthredo_scrophulariae Anna

Nature miracles

Fjärilslarv? Butterfly caterpillar?

Vet du vad detta är för en larv? Do you know what this caterpillar will become? Kan det bli en fjäril tro? Could it be a butterfly? Anna

Blogging, Music inspiration

Stats boom! Statistiktopp!

Why on earth is an old post like Where the whales have ceased to sing suddenly so interesting? I have no idea! Varför får ett gammalt inlägg som Where the whales have ceased to sing plötsligt fått sådan uppmärksamhet? Jag har ingen aning! Anna

Blogging, What ever, Yellow fellows

Bloggers sail around the world

This is a repost of a previous post but I still think it's accurate. We bloggers are internet sailors. We try to reach the world by, kind of, sailing around the world, without leaving our own enviroment. We don't need an expensive big boat to cross the ocean. We don't have to fix what's broken… Continue reading Bloggers sail around the world

Nature miracles, Photographs, What ever

What butterfly? Vilken fjäril?

Found this today and I have no clue what name the butterfly has. Do you know which species of butterfly it is? Idag fann jag denna fjäril men har ingen aning om vilken fjärilsart det är. Vet du? Anna

Digital paintings

Cake week – tårtvecka 2020

Rerun from 2019. Reprisinlägg från 2019. Cake week starts this week in Sweden or womens week that most people like to call it. Nu börjar tårtveckan eller som de flesta kanske kallar den, fruntimmersveckan. One cake for each name day. En tårta för varje namnsdag. So bake seven different cake for seven days. Så baka… Continue reading Cake week – tårtvecka 2020

Nature miracles, Photographs

I smell trouble…Jag anar trubbel…

Day one we say this little kid. Dag ett såg vi denna lilla krabat. Dag två hade den med sig ett syskon. Day two there was two of them. And now they are four! Nu är de fyra stycken. They are so cute to watch but the can mean trouble. Det är så roligt att… Continue reading I smell trouble…Jag anar trubbel…

Photographs

Swedish summer – svensk sommar

I hope to be back with more active blogging soon, but there's so much else to do during the days so when I come around for blogging the day is already over and times up. Hoppas kunna komma tillbaka till att blogg mer aktivt snart, men tiden ska räcka till så mycket annat också. När… Continue reading Swedish summer – svensk sommar

Books, Digital paintings, drawings

Trädbok – book about trees :)

Konsten att hugga träd och ha skogen kvar, Mikael Karlsson Jag har läst boken Konsten att hugga träd och ha skogen kvar. Att läsa den lärde mig att skogsfrågorna har aspekter som förtjänar uppmärksamhet i nivå med de vi läser om nästan dagligen. Boken berättar om en skogsförvaltningsmetod som tjänar både skogsägarens önskemål om avkastning… Continue reading Trädbok – book about trees 🙂

Challenges, drawings

No 51-58 drawings in my goals for 2020

No 52 Memory of a beautiful lady the storyteller says No 51 Memories of ladies gone long ago No 53  The wonder and thoughts of a spear going through space No 54 a Dinner with scientists in dictator garden No 54 b A beautiful girl trapped by a dragon in dictator garden  No 55 Narcissists… Continue reading No 51-58 drawings in my goals for 2020

Nature miracles

Blackbird kids – unga koltrastar

Look what we found! Kolla vad vi hittade! Black bird kids. Koltrastungar. Anna

Pastel paintings, Trosa is the place

Hitta ut – Find out

Jag har provat på en aktivitet som Trosa har infört i år, men som finns även på andra orter. Hittaut heter aktiviten som går ut på att leta efter checkpoints som har placeringar på 50 platser i bygden. Det går att gå till alla punkter och en del går att cykla till. Kolla om din… Continue reading Hitta ut – Find out

Digital paintings, Nature miracles

First Magnolia bloom 2020 – Magnolian blommar 2020

First Magnolia bloom 2020 Första magnoliablommorna 2020 Första magnoliablommorna har slagit ut för i år. Vilken lycka att få se dem. Magnolia happiness to see first blooming. It's Spring over here now for sure 🙂 Anna