This happens sometimes


When I’m not here on wp as much as I want to, this happens. From way over 100 views per day to 2 views a morning after a away-from-wp-period.

That’s totally fair. Blogging is about interacting and if you’re not active or interactive you will receive zero stats or very small stats numbers.

I know how to increase the number of views, I just have to get time to do it.

When I have the time I will do this:

1. Make a post, hopefully one that is interesting to read.

2. Make sure I answer all your comments. Please let me now if you never get an answer, then your comment may have disappeared from my notifications.

3. Visit your blogs, like and also leave comments if I thonk I have something to say.

4. After a day or two I check stats and see that the number of views increased.

Then I start all over again.

When I only do one or two thing on the list I don’t get so much better stats. It’s when I do all four things I get fun stats numbers.

But the number is not what I’m here on wp for. It’s all of you. Meeting you in the comments are the upside of blogging. I learn so much from you. Thank you!

Anna

What’s on your mind – vad funderar du över?


Do you take time for your thinking? Or do you rush through your life without thinking?

Stannar du upp för att tänka efter då och då? Eller rusar du genom livet utan att tänka efter?

I’m doing both. I try to take time to stop and think things through, but the also rush through life without thinking. I like both ways. Both stop and think and the rush without thonking gives me new perspectives and I learn new things.

Jag använder båda sätten. Jag försöker ta mig tid att noga tänka igenom saker, men jag rusar ibland också bara rakt eller krokigt iväg utan att tänka efter före. Båda sätten ger mig nya infallsvinklar och nya lärdomar.

So how do you do? Think and rush or just one of them?

Så hur gör du? Tänker efter och rusar iväg i kombintation eller bara tänker eller rusar iväg?

Anna

Stoneface – stenansikte

It’s fun painting on rocks. 

Det är kul att måla på sten.

Everyone can do it. Just find rocks and let your fantasy flow.

Alla kan måla på sten. Leta rätt på stenar och låt fantasin flöda.


Anna

Vad vill du sätta ditt namn under? What do you want to put your name under?

Jag hittade ett av mina inlägg från förra året om Trosas utveckling, som jag inser gäller ännu. Om du inte har läst det förut kan jag rekommendera att läsa om du är intresserad av Trosas utvecklingsfrågor. vill du vara med att påverka utvecklingen i en mer skonsam inriktning än den Trosas politiker har tänk sig kan du eposta till informationtrosa@gmail.com om du vill ha mer information om Trosa förbifart och exploateringen av Tureholmshalvön.

I found an old post from last year about the grandiose development our politicians have in mind for the muncipality Trosa. If you didn’t read it then, you might wanna read it now. English text you find below the swedish.

Vad vill du sätta ditt namn under?

What do you want to put your name under?
(english version below the swedish text)

Trosa kommun var tidigare en ekokommun av rang där vi värnade om naturområden, skyddade åkermark från byggnation och drog stor turistnytta av den småskaliga idylliska bebyggelsen. Vi byggde våtmarker och planerade för ett av landets mest moderna reningsverk.

Men någonstans på vägen slog det slint i politikernas huvuden. Helt plötsligt bestämde man sig för att strunta i den positiva utvecklingen mot ett modernt hållbart samhälle. Man började bygga monument av sig själva i stället.

Man började drömma om hur mycket större Trosa kommun skulle kunna bli. Inte till ytan utan genom ökad folkmängd och utbredning av bostadsområden. Att man behövde ta naturmark och åkermark i anspråk för sina storslagna planer brydde man sig inte ett dugg om. Politikerna upptäckte nämligen att man kunde säga en sak och göra en annan.
De upptäckte att de själva inte behövde lyssna alls på vad invånarna sade. De upptäckte också att invånarna lyssnade på vad politikerna sade och struntade i att se vad de gjorde. Ett alldeles lysande fenomen ansåg politikerna. Nu kan vi göra precis vad vi vill, bara vi talar om något helt annat, så kommer allt gå enligt planerna.

Att behöva slösa pengar på ett nytt modernt reningsverk, som hade givit eko även utanför landets gränser, ansåg politikerna vara helt onödigt. De ville lägga en kabel till Himmerfjärdsverket i stället. Vips skrinlägger man planerna på ett nytt reningsverk och nödreparerar det gamla reningsverket och breddar det man inte klarar av att ta emot och säger att det gamla reningsverket kommer att hålla minst tio år till trots att man samtidigt säger att kommunen ska växa kraftigt i invånarantal.

Men den sorgliga historien om politikerna som fått hybris slutar inte där. Nu har man fått för sig att man ska bygga en stor väg genom ett kulturlandskap, som lockat folk till trakten sedan urminnes tider. Man vill införa mer buller i kommunen, mindre natur och ännu mer hus och bilar. Men detta säger inte politikerna. De säger istället att de vill avlasta tätorten från trafik.

Invånarna ser ut att länge ha gått på denna motsägelse. Om man bygger en ny väg och dessutom bygger massor med nya hus och inte redovisar en endaste liten plan för ökat kollektivresande. Hur kan man då påvisa att trafikbelastningen kommer att minska? Trosa har ingen passagetrafik. De som åker bil inne i tätort ska till tätorten och ingen annanstans. Invånarna och besökarna kommer knappast att ställa bilen vid den nya vägen utanför tätort och gå flera kilometer in till tätort, eller?

Svar på fem lögner om Trosa förbifart:

1. Trafiken i tätort kommer inte att minska. Den kommer att öka.

2. Trosas ekonomi kommer inte att stärkas. Förbifarten beräknas kosta 100 miljoner och därmed öka kommunens skuldbörda, som redan är överbelastad.

3. Naturen kommer att ta stor skada. Stora områden i Hungaskogen och Trosaåns dalgång kommer att bullerstöras och kommer man från Trosahållet kommer man behöva korsa ett minst 25 meter brett vägområde för att komma vidare ut till eventuellt fortfarande tyst natur.

4. Trosas turism kommer att påverkas negativt. Med allt större intrång i orörd natur och allt större utarmning av småskaligheten kommer Trosas tidigare attraktivitet inte längre vägleda turister att besöka Trosa.

5. Förbifarten är inte enda vägen till utveckling av Trosa kommun.
Om man upplever att Trosa tätort har trafikproblem går det att finna mängder av småskaliga lösningar i stället för en stor naturförstörande förbifart, som ändå inte kommer att lösa eventuella problem i tätort. Politikerna har med sin nuvarande trafikplanering i tätort själva skapat trafikproblem. Med smartare trafikplan för tätort behövs inte förbifarten.

Vill du vara med att påverka utvecklingen i Trosa kommun i den riktning, som ekokommunen tog före vändningen mot avveckling av småstaden kan du läsa mer på:

Utveckla Trosa utan förbifart | Facebook https://sv-se.facebook.com/folkomrostningtrosaforbifart

Utveckla Trosa utan Förbifart – namninsamling | Trosabygden omfattar: http://trosa.naturskyddsforeningen.se/narnatur/forbifart-trosa-fel-vag-for-trosa-kommun/

Du behöver inte bo i Trosa kommun för att skriva under namnlistan mot förbifarten. Alla kan skriva under på en utveckling av Trosa utan förbifart.

Läs fler inlägg om förbifarten/infarten här:

https://fargaregardsanna.wordpress.com/category/trosa-forbifartinfart-vastra/

köper vi grisen i säcken?

köper vi grisen i säcken?

I live in a town called Trosa. About ten years ago we had a brilliant future of eco-living development. But then something happened with our politicians. They became airheads and decided not to fullfill our eco-living plans.

They want to build a big loud road through our landscape though we don´t need it at all. But they say one thing and do another thing. So lots of people think that the politicians are right cause they listen to politicians instead of see what they are about to do with our town.

Our town were during many years a very popular tourist place. People come from all over the world to visit our little town. They still do, but not as much as before. Many of our little city qualities has disappeared lately.

If you want to be able to visit Trosa Sweden some day, and see our little town and our beutiful nature you can visit this facebook page and like it. It´s in Swedish, but maybe you can translate it somehow. I’m not on FB, so I don´t know how that FB thing works.

Utveckla Trosa utan förbifart | Facebook (develop Trosa without the big f***ing road!)
https://sv-se.facebook.com/folkomrostningtrosaforbifart

Anna

från Trosakrönika Förbifart Trosa

från Trosakrönika Förbifart Trosa

förbifart ja tack, men inte här, varför inte?

förbifart ja tack, men inte här, varför inte?

Green tree

Very simple drawing done in a sketch program on an old phone. It was hard to see the screen in the sun, so it’s not a great drawing, just a bit of fun playing with colors and different brushtypes. The grass was supposed to be green, but now I see it’s almost yellow. Well it’s Swedish summer grass this year. Very little rain has made the grass yellow instead of green.


Anna

Inspired by Fargaregardsanna: Finding Time by Blair Gaulton

Aaawwww, beautiful! For comments please visit original post/Anna

Toutons Tubas and Other Tales

This poem is inspired by a wonderful painting done by Anna from Anna’s Art. To see the picture please click on her name.

I find this truly hard…

Finding time
It raises so many questions.
I am deeply torn.

A treasure;
to keep or share?

It would be good to share.
People could have more time
with those they treasure ‘n’ hold dear.

Would you go back in time
with it or keep a moment going on and on?

An opportunity to talk
‘n’ make peace;
to resolve things
with those who no longer live.
Would you suffer more or less?
Would you feel more at peace after talking one last time?

Maybe you would use it;
to help someone who is ill
to live until there is a cure?
but then they would suffer much more..

Or would you use it
for yourself;
to make cherished moments
last an…

View original post 18 more words

Finding time

What would you do if you found a treasure chest filled with time?


Anna

Inside looking out 

I can relate to the inside looking out perspective. I like being there, but someday I would like to understand how it feels being outside. I’m not autistic, but HSP, so being in the outside world is fun but exhausting, so I like my little inside world very much 🙂
For comments please visit Lainas blog/Anna

the silent wave

Looking out at the world, I see buildings and cars and people. People milling about, living their lives, doing what they do. They remind me of ants in little colonies, little communities, doing what needs to be done, because it needs to be done.

I’m sure they’re intelligent and cognizant–the ants, I mean. OK, I’m kidding, kind of. The people probably are, too. But do they stop and think about what it’s all for?

I can only speak for myself, and I know that I’m like a glass house, fragile with many rooms and facets, the separating walls of which are fragile and wrought with illusion and confusion.

The popular phrase is being “on the outside looking in”. Even my mobile’s autosuggest understands this and helpfully offers to finish my sentence like a longtime life partner.

That phrase, however, does not quite speak to me. I’m inverted, after all.

My…

View original post 425 more words

We are now over…

…2000 followers of this blog


That’s fantasy numbers for me. It’s all your doing. By sharing my posts, comment and like my posts and interact in every other way in the blogginf sphere you made those numbers. I’m not on any other social media, so it’s your sharing and interacting that draw new readers and followers to this blog. I just write the posts and try to interact with you as often as I can. It’s time consuming but very fun and delightful. Thank you all for being here 🙂

You are all stars in the blogging universe 

How did you find my blog and how do we find your blog? 

Leave your link in the comments if you want new readers to your blog 🙂

Anna

Wroom or Thunk?

That’s the question that pops up in my head when I read Dannys post and Jims post.

Is it all about speed? Or should we slow down and look up?

Check out their posts and then you get why I did this drawing.


Very often the comments from you five me drawing ideas when it starts to get weird or funny.

Like this from Jims post.


Anna

My power bank :)

Morning calmness at the Baltic sea near my home.


Bokö-Askö nature reserve, Baltic sea. Also near my home.

This is an excellent power bank and I hope this wonderful nature will stay here forever.

I saw the white tailed eagle several times over the tree tops. Didn’t catch it on camera though. The eagle was to fast for me.

I always get new energy when I’m in this place 🙂

Anna

Moving South


When you start to hear the special Fall sound in the air and then look up in the sky where the sound come from you will see a bunch of grey geese moving south this time of year in Sweden.

Så här års kommer du att höra tydliga ljud ifrån skyn. Tittar du upp kommer du troligtvis skåda källan till ljudet. Grågäss som flyttar söderut.

Can you see the formation the geese makes in this drawing? If you see the drawing from long distance the formation should appear 🙂

Anna

European green woodpecker – Gröngöling


I saw this bird flying in the woods today. It’s a very quick drawing, so it’s not a great one.

I couldn’t catch it on camera, the bird was too fast for me.

The green woodpecker is protected and on the red list of endangered species in Sweden. The bird lives in the Tureholm peninsula as all the other animals I’ve shown photos and drawings of lately.

I hope you don’t get bored with all my animal and save Trosa nature talking 🙂

Anna

Take a nap

I found an old drawing from last year.

Naps can do wonder 🙂

Anna

Gråbo – Mugwort


It may be a beautiful plant but for those with allergies it’s not a nice plant.

I don’t usually react on the pollen from Gråbo/Mugwort, but this year for some unknown reason I do. It’s like Springtime all over again for me. Hmfr…/:|

But it probably get better soon. It isn’t a cold and that’s positive 🙂

By the way, learn a Swedish word. Pollen is pollen in Swedish too! So now you know one more Swedish word 😉

Anna