drawings

Yttrandefrihet – freedom of speech

Det här händer nu. Går det ens att förstå hur aningslöst våra politiker uppför sig inför oss medborgare? https://www.svd.se/a/eJMV1R/stina-oscarson-om-den-nya-lagen-om-utlandsspioneri https://utgivarna.se/uncategorized/nils-funcke-om-spionlagen-illa-underbyggt-forslag-som-begransar-yttrandefriheten/ https://www.svd.se/a/JQOB1m/en-lag-som-gapar-over-for-mycket https://www.svd.se/a/Ll4M8P/stina-oscarson-intervjuar-parisa-liljestrand-om-nya-spionlagen https://www.dn.se/ledare/isobel-hadley-kamptz-politikerna-hanskrattar-at-grundlagen-och-at-valjarna/ Yttrandefriheten är en av våra främsta demokratiska grundpelare. Politikerna må ha goda avsikter men i framtiden kan det sitta andra som saknar sådana avsikter och istället utnyttjar lagen till frihetsbegränsande syften tvärsemot… Continue reading Yttrandefrihet – freedom of speech

Advertisement
Challenges, drawings

#inktober 31 – farm

I made it! 31 drawings in 31 days during October 2022. It was so long ago I took time to draw all inktober prompts. This was a fun drawing October year. Thanks for all your support along the way. Anna

Challenges, drawings

#inktober 30 – gear

Eye measurement - ögonmått Tomorrow it's the last prompt of #inktober classic 2022. Anna

Challenges, drawings

#inktober 29 – uh-oh

Does the C-19 virus knows the damage it has caused mankind? Will we ever hear a uh-oh from it? Anna

Challenges, drawings

#inktober 28 – camping

What's your idea of camping? Tomorrow it's uh-oh to draw. Tricky challenge but fun! Anna