AsorT of town - TrosA, AsorT of town - TrosA, n wot fo, Trosa is the place

Sea Nature in Trosa is no longer protected!

At itrosa.se a text in Swedish is published. My family wrote the text to tell the public that the nature is no longer protected by the authorities that should protect it. It's sad when authority people forget their responsibility to the public and nature. Sweden often brag about how uncorrupt we are. That's not true… Continue reading Sea Nature in Trosa is no longer protected!

Advertisement
AsorT of town - TrosA, n wot fo, Digital paintings, drawings, Trosa förbifart/Infart Västra

Tillväxt

In English, see below Swedish text. Detta nutida ord, som vi använder antingen som messias-kommer-ord eller skällsord beroende på vilken inriktningsidé vi tillhör. Ofta talar vi om ekonomisk TILLVÄXT utan någon närmare definition eller förklaring till varför vi tillför den goda eller dåliga egenskaper. Inom den ekonomiska tillväxten skulle vi nog kunna utkristallisera två spår.… Continue reading Tillväxt

AsorT of town - TrosA, n wot fo, Digital paintings, drawings, Trosa förbifart/Infart Västra, Trosa paintings/Trosamåleri

Suckarnas bro Trosa

Repris från 2014. Verkligheten har hunnit i kapp. Trosa rasar nu i diverse rankingar. Trots att Trosa kommun hamnar högt i diverse undersökningskategorier verkar ett allmänt missnöje växa kring politikernas sätt att styra kommunen. De klarar inte att renovera ett badhus till rimliga pengar, de klarar inte att göra om Vagnhärads torg utan komplikationer, de… Continue reading Suckarnas bro Trosa

AsorT of town - TrosA, n wot fo, drawings, Trosa förbifart/Infart Västra

Trosa förbifart – kommunens räddning eller kommunens klimathot?

En favorit i repris från förra sommaren. Frågan har fortfarande rykande aktualitet. Det råder ytterst delade meningar om huruvida hundramiljonersprojektet Trosa förbifart ska rädda kommunens framtid eller helt enkelt för alltid utradera både småstadskaraktären i Trosa och möjligheter till naturnära upplevelser inpå husknuten. De som vill bygga vägen, i storleks- och bullernivå som Ådavägen, anser… Continue reading Trosa förbifart – kommunens räddning eller kommunens klimathot?

AsorT of town - TrosA, n wot fo, Digital paintings, drawings, Trosa förbifart/Infart Västra

Den döende da(m)dyn i Trosa

Överallt utom i Trosapolitiken verkar medvetandet breda ut sig ordentligt kring klimatförändringarna och människans del och ansvar för dessa. I Trosa kommun verkar vi fortfarande tro på en era av ständig tillväxt och ständigt ianspråktagande av naturmark som den enda möjliga och den enda rätta vägen. Vi kan inte ha mer fel än så. Vi… Continue reading Den döende da(m)dyn i Trosa