Padda – Toad

I met this little friend today.

Den här paddan korsade min väg idag.


I will never get why our nature protection authorities doesn’t want to fulfill their responsibilities to actually protect nature.

Jag kommer aldrig begripa varför våra myndigheter, som ansvarar för naturskyddet, inte vill uppfylla sina skyldigheter.

This toad and all other animals in Trosa nature has no longer protection from our authorities, who seems to think more money to those who already has zillions of money, will save us from future letal climate changes. I think nature will save us from letal climate changes. Maybe future will tell which one of us that guessed right.

Den här paddan och alla andra djur i Trosas natur har inte längre något reellt skydd från våra naturvårdande myndigheter, som verkar tro att ännu mer pengar till de, som redan har drivor av dem, kommer att rädda oss från katastrofala klimatförändringar. Jag tror att vi kommer behöva mycket hjälp från naturen att klara klimatförändringarnas utmaningar. Framtiden får utvisa vem av oss som gissade rätt.

Anna

Advertisements

Snok – snake

Over at John’s blog Fotobloggarna – Photobloggers you can read more about snakes.

Thanks to his posts about snakes I no longer fear our grass snakes. I find them interesting, but I still keep distance from them when I see them.

På Johns blogg Fotobloggarna – Photobloggers kan du läsa massor av intressant information om snokar.

Hans berättelser om snokar har fått mig att inte rygga tillbaka varje gång jag ser en snok. Nu finner jag dem fascinerande i stället. Men jag håller ändå ett visst avstånd till dem, men har inget emot att de kryper omkring i naturen.

The other day I found this snake.

Härom dagen fann jag denna snok. Alla ormar i Sverige är fridlysta. Det bryr sig inte våra myndigheter, som har ansvaret att skydda deras livsrum, om tråkigt nog.

John if you see this, please tell us something about this snake in the comments field.

John om du ser detta inlägg får du gärna berätta något om snokarna i kommentarsfältet.

The rest of you are of course welcome to leave comments too 🙂

Ni andra är naturligtvis också välkomna med era kommentarer 🙂

Anna

Lilacs – syrener

Now it’s smell good time around here. The lilacs made their entrance 🙂

Syrenerna regerar just nu och sprider en alldeles underbar doft omkring sig.

How does your flowers season looks like right now?

Hur ser er blommiljö ut just nu?

Anna

Apple blossom time

I promised Leslie a picture of apple blooms. Here it is. At Fall this blooms will turn into the most delicious Ingrid Marie apples.

Anna

Snatteränder – Gadwalls

This year I discovered a new kind of ducks around our place in archipelago. It’s not the usual mallards that use to be around. They’re similar to mallards but this is gadwalls.

I år har jag upptäckt en ny sorts and i vårt område i skärgården. Vanligvis simmar gräsänder omkring i viken, men detta är snatteränder. Väldogt kul att få se ännu en andart.

Snatteränder

Anna

Starling Eggs – Starens Ägg

Ingrid Benson har åter funnit spännande ting i naturen. Vi får en rapport och fina bilder som jag lånat från henne.

Häromdan när jag var ute såg jag detta vackra ljusblåa ägg på marken. Blev naturligtvis nyfiken vilken fågel det kunde vara. Fick svaret stare på fb-gruppen Fåglar inpå knuten. Det föranledde att jag googlade lite på färger och fågelägg, de är ju ganska iögonfallande man trodde ju äggen skulle vara mera diskreta. Färgen är till för att skydda embryot från solens värme och UV-strälning. De fåglar som har mörkare ägg lever i skog och buskage, där solen inte är så brännande.

Tack Ingrid för att du delar med dig av dessa spännande fynd.

Ingrid Benson has again found exciting things in nature. We get a report and nice pictures that I borrowed from her.

The other day, when I was out, I saw this beautiful light blue egg on the ground. Of course, I was curious what bird it could be. Got the answer Starling egg at the fb group Fåglar inpå knuten. I googled on colors and bird eggs, the egg colors are quite eye-catching. I thought the eggs would be more discreet. The color is used to protect the embryo from the sun’s heat and UV-rays. The birds with darker eggs live in forests and shrubs, where the sun is not so burning.

Thanks Ingrid for sharing the photos and the egg color story.


Anna

Photos and story about the eggs comes from Ingrid Benson.

Green beautys – Gröna skönheter

Green Hairstreak – Grönsnabbvinge

Grönsnabbvinge Green Hairstreak

and a little bigger green creature, green woodpecker, gröngöling

Green Woodpecker – Gröngöling (rödlistad-red listed)

Anna

A wonderful butterflies day 

Tiny little flying creatures can make my day over and over again. I’m talking about butterflies. Today I saw all these butterflies and also several of them. 

I live in paradise on earth and try the best I can to make our so called nature protection authorities to realize that. They don’t listen at all sadly enough, but I hope they someday will open their eyes and live up to the nature protection responsibility they actually have.

Until then I give thanks for everyday I still can experience this nature magic and still have hope for a better future for nature than the future the today nonprotection  authorities have in mind.

We need nature and nature is our soul healing. How can we even think something else than saving and protecting our nature?

This is quick sketches of today’s butterflies.


When you discover the butterflies universe you will never go back not notice all the butterflies. Just open your eyes wherever there’s some nature around. You will find butterflies 🙂

Anna

Magnolia season

Last year our Magnolia tree bloomed for the first time. This year the blooms are back 🙂

My drawing from last year


Have a great weekeend!

Anna

Drama on a field – dramatik på ängen

One evening we saw this drama on a field right beside the road. We were lucky. There was no traffic so we could stop for a while and take pictures.

En kväll fick vi syn på detta drama alldeles vid sidan av vägen. Vi hade tur. Ingen trafik på vägen gjorde att vi kunde stanna och fånga dramat på bild.

En hök av något slag verkar ha fått vittring på harens ungar som kanske ligger i gräset någonstans. Mamma hare försöker avleda höken. Hon hoppade upp mot höken strax efter denna bild.

Some kind of hawk probably tries to get the claws on a little baby hares in the grass. Mama hare tries to redirect the hawk to protect the kids. She jumped up towards the hawk right after this picture.

The hawk is stubborn and keeps flying over the hare.

Höken ger sig inte utan fortsätter att kretsa ovanför haren. 

Vem som jagar vem är ibland svårt att uppfatta.

Who’s chasing who is sometimes hard to see.

När jag jämför denna bild med fågelbokens bilder och beskrivning landar min gissning i att det är en brun kärrhök. Men rätta mig gärna om jag har fel, för min gissning kan mycket väl stämma illa.

It’s fascinating to see the bird who I think is some kind of hawk. But I also feel with the hare and her kids. What if someone threatened your kids right in the middle of a beautiful evening? What would you do? On the other hand. What would you do if you were hungry and had hungry kids to feed? 

Nature is not easy. I will tell more about that in a coming post. 

Anna

A magic evening in archipelago

I live in a place that is heaven on earth.

Some evenings are magic. When you go down to the seaside you can, if you are carefully and quiet, be part of nature. At least it feels like that when the birds around you don’t take a hike as soon as they see you.

I did this drawing after such moment. Two terns sat just a few meters from me and a little further away a grey heron stood still beside a swan at her nest. In the trees above me little birds were singing.


This heaven on earth place is so worth to protect for all future generations. Sadly our nature protection authorities doesn’t think so. It’s a big shame and actually it’s against the rules. But authorities doesn’t care to follow rules anymore in our area. 

I can’t understand what can be more important than to protect heaven on earth or nature as some call it 😉

But I will keep fighting for nature. Future generations must get the chance to experience this magic.

Anna

Gräsulvssagan – Grass Floor story

Ingrid Benson har lånat ut text och bilder till detta inlägg.

Ingrid Benson gave me permission to tell her story about an exciting finding in Trosa nature. Below the Swedish text comes a Google translation to English.

Jag tyckte att jag sett liknande larver tidigare men inte så här tidigt som i april. Var nyfiken på vad det var och fick svaret ganska omgående i fb-gruppen Vi som gillar fjärilar. Gräsulv, Macrothylacia rubi.


Resten av vad som sägs har jag hämtat från Nationalencyklopedin Fjärilar, Ädelspinnare – Tofsspinnare.

Larven blir så småningom en ganska stor, kraftig och rundvingad spinnare, se bild. Den flyger i en generation och bara under cirka 2 veckor i början av juni (Mellansverige). Larvstadiet är det längsta och den övervintrar som larv. Den här hade troligen övervintrat i närheten och var på väg att förpuppa sig. Efter 5-8 veckor kläcks puppan. Fjärilen flyger några veckor och äggen kläcks efter 2-3 veckor. Larvstadiet är således det stadie som arten förekommer längst tid. Kanske det är därför jag tyckt mig se den ofta. Larverna lever och äter på olika gräs och örter. Men gräsulven är i alla stadier främst nattaktiv. På senhösten kryper de fullvuxna larverna dock omkring på marken ofta fullt synliga. Om de störs spänner de musklerna och rullar ihop sig till en jämförelsevis hård rulle, som när bilen körde förbi, se bild.

Så nu kan vi briljera inför barnbarnen om vi ser en sådan larv nån gång.

Tack Ingrid för att vi alla fick ta del av denna spännande larvs livscykel!

Google translation

I thought I saw similar larvas earlier but not as early as April. I was curious about what it was and got the answer quite rapidly from the fb group We who like butterflies. It was a Grass Floor, Macrothylacia Rubi.


The rest of the information I found in the Swedish book Nationalencyklopedin Fjärilar, Ädelspinnare – Tofsspinnare.

The larva eventually becomes a rather large, powerful and rounded spinner, see picture. It flies for a generation and only for about 2 weeks in early June (Central Sweden). The larva stage is the longest and the winter as a larva. This one probably had wintertime nearby and was about to plummet. After 5-8 weeks the puppy is hatched. The butterflies fly for a few weeks and the eggs are hatched after 2-3 weeks. The larval stage is thus the stage where the species occurs the longest. Perhaps that’s why I enjoyed seeing it often. The larvae live and eat on different grasses and herbs. But the grass floor is at all stages mostly night-active. In late autumn, however, the full grown larvae crawl around the field often fully visible. If they are disturbed, they span the muscles and roll into a comparatively hard roll, as when the car drove past, see picture.

So now we can impress the grandchildren if we see such a larva again.

Thank you Ingrid for letting us all take part of this exciting finding.

Anna

Who lives in the tree? Vem bor i trädet?

Found a nest in a tree. I wonder who lives there?

Fann ett fågelbo i en björk. Jag undrar vem som bor där. Får hålla koll och se om jag kan lista ut det.


Anna

Ladybird on my doorstep 

The first ladybird of the year. At least the first I have seen this Spring.

As a kid I thought they were fantastic beautiful little fairy tale creatures. 

As a grown up I know they can be millions and then they are not fun at all.

In Swedish we call them KeyMaiden in a direct translation. Nyckelpiga in Swedish.


Anna