Pastel paintings, Sista skriet från Trosa, Trosa paintings/Trosamåleri

Edanöbron skriet 500kr

Så har jag än en gång låtit världskonstverk influera mig. Jag tyckte Trosas västra stadsfjärd med Snöholmen i bakgrunden och Edanöbron som skrikplats påminner mycket om miljön i Skriet, Edvard Munchs mest berömda målning. Jag gjorde miljöbilden i pastellkritor och lade senare till en grå ängslig figur i förgrunden digitalt, som i början av detta… Continue reading Edanöbron skriet 500kr

Advertisement
Sista skriet från Trosa

Folkomröstning i Trosa

Den nästan världsberömda folkomröstningen i Trosa kommun om ett eventuellt länsbyte skall ske eller inte har dragit igång så smått. Eftersom politikerna i Trosa inte tycker att både ja-och nejsida behöver lika stort utrymme i debatt och information får konsten ta på sig rollen som opposition i frågan. Då kan det se ut så här.… Continue reading Folkomröstning i Trosa

Sista skriet från Trosa

Trosas ensidiga länsbyteskampanj

Den ängsliga och samtidigt skräckslagna lilla skrietfiguren på Edanöbron fortsätter att känna en viss ambivalens inför jaargumenten, som fullkomligt regnar över oss Trosakommuninvånare i länsbytesfrågan. Jakampanjen från kommunens sida hänger föga ihop med det vi kan läsa i rikstidningarnas larmrapporter om Stockholmsvårdens akuta brister på alla möjliga områden. Från kommunens håll låter det som vi… Continue reading Trosas ensidiga länsbyteskampanj

Sista skriet från Trosa

Att “flytta” en hel kommun

Årets Trosakommenterande i teckningsform fortsätter på inslaget tema, nämligen frågan om länsbyte. Varför ska vi förändringsängsliga kommuninvånare behöva möta sådana frågeställningar? Hur ska vi klara att skilja information från ren propaganda? Vem har rätt, vem har fel i frågan? Visst kan vi väl alla lite till mans sympatisera med denna figur i framtidsoron...

Sista skriet från Trosa

Länsbyte eller inte

Årets hetaste fråga i Trosa får inleda årets Trosaskoj-serie. Jag har lånat former från Edvard Munchs Skriet och låtit bakgrunden utgöra stadsfjärden med Snöholmen och Edanöbron i stället för den Oslomiljö som mästarkonstnären använder. Vi har en kollektiv ängslighet för förändringar i Trosa. Den har jag tagit fasta på i årets skojerier. Just nu känner… Continue reading Länsbyte eller inte