Blogging, Digital paintings, drawings, Ta bladet från mun - texttavlor, What ever

You can save the world/Du kan rädda världen

How about that challenge? Vad sägs om den utmaningen? Anna

Digital paintings, drawings, Ta bladet från mun - texttavlor

Shallow people

This text is google translated from Swedish. Svensk version, se nedanför engelsk text. Shallow People Have you found that person the type, who does not really seem to go in their own shoes or clothes, does not really seem to belong among the gadgets and attributes hen surrounds himself with, did not really seem to… Continue reading Shallow people

Advertisement
Ta bladet från mun - texttavlor, What ever

Gör du det du vill göra?

I morgon kan det nämligen vara försent. Ibland hamnar vi i andra människors öden och livssituationer utan att vi räknar med det, utan att vi valt det, utan att vi ens kanske vill det. Men det tillhör vårt sköra liv att göra det. Hamna i lägen som berör oss omedelbart eller som passiva eller aktiva… Continue reading Gör du det du vill göra?

Ta bladet från mun - texttavlor, What ever

Do you do what you want to do/Gör du det du vill göra

Idag har jag målardag. Behöver måla färdigt tavlor till en utställning som jag har en dag nästa vecka. Jag mår bra av att måla, så trots att jag känner en viss stress över att hinna färdigt, känner jag samtidigt ett lugn när jag får måla. Den här text-teckningen uppmanar just till att göra det vi… Continue reading Do you do what you want to do/Gör du det du vill göra

Ta bladet från mun - texttavlor, What ever

Till alla ni som arbetar ideellt

Tack alla ni, som arbetar ideellt för att på olika sätt "rädda världen". Vi må ha olika definition på hur vi räddar världen. Men grundförutsättningen i det ideella skiktet handlar om att utan egen vinning göra en insats för allas bästa. Att uppnå resultat som alla har glädje av, inte bara några få. Att inte… Continue reading Till alla ni som arbetar ideellt