Till alla ni som arbetar ideellt

Tack alla ni, som arbetar ideellt för att på olika sätt “rädda världen”.

Vi må ha olika definition på hur vi räddar världen. Men grundförutsättningen i det ideella skiktet handlar om att utan egen vinning göra en insats för allas bästa. Att uppnå resultat som alla har glädje av, inte bara några få.

Att inte ställa sig in hos en särskilt utvald grupp och lova just den gruppen guld och gröna skogar (läs politiker).
Att inte kräva ekonomisk ersättning för sin tid eller annan motprestation för att arbeta. (läs entreprenörer och löntagare)
Att inte utesluta någon, som vill delta. (läs intoleranta)

Den ideella tanken bygger på att alla bidrar på det sätt de kan och har förmåga till kring det syfte som alla gemensamt arbetar för. Alla får delta på lika villkor.

Det kan handla om att skydda natur, sysselsätta barn och ungdom, ge äldre upplevelser de inte själva förmår anordna längre, hjälpa människor i nöd på olika sätt och många andra olika syften, som i grunden handlar om att göra världen aningen bättre att leva i.

Många små insatser gör skillnad varje dag även om det ideella arbetet säkert ibland kan kännas tungrott och belastande. Andra dagar lyfter just sådant arbete sinnet tack vare fina mänskliga resultat och uppskattningar, som kommer ur det ideella arbetet.

Så alla ni, som gör ideella insatser av olika slag, ge aldrig upp, vi behöver er och vi behöver alla lära oss att just göra ideella insatser, helst hela tiden 🙂

FÖR ATT RÄDDA VÄRLDEN OCH OSS SJÄLVA!

Undersökningar har faktiskt påvisat att när vi agerar medmänskligt mår vi bättre. Så att rädda världen på olika sätt kan alltså innebära rena hälsokuren!

Anna

20140726-134215-49335863.jpg

Till dig som inte tagit steget

20140429-203639.jpg

Jag får ibland frågor kring min målning.

Hur hinner du, hur började du,borde du inte syssla med det här istället för arbete, hur har du lärt dig o s v?

Jag tittar nästan inte alls på tv längre, jag har alltid ritat, målat och skapat i olika former, jag måste försörja mig och därför målar jag på fritiden, jag har lärt mig själv och av andra på olika sätt.

Frågeställarna när ofta egna drömmar om att sätta igång egna skapandeprojekt, men står fortfarande kvar i den där farstun bestående av bortförklaringar och undanflykter som handlar om hinder till att kliva in i skaparverkstan.

Jag har också stått i bortförklaringarnas väntkur, men en dag insåg jag att det inte passade mig alls att stå kvar där och vänta på bättre tider.

Jag stuvade om prioriteringslistan och satte skapandet mycket högre upp på listan än nästan längst ner som tidigare. I små steg gick det att förändra sin egen världsbild om vad som behövde prioritet. När jag märkte att sinnet lättade och själen mådde bättre och bättre (mådde i och för sig redan bra innan) gick det också allt lättare att flytta fram skapandet till nästan första plats i listan.

Det medförde faktiskt också att jag kände att allt annat gick lättare att ta itu med. Omprioriteringar kan alltså ge en ökad effektivitet trots att man flyttar om i listan och kanske till och med plockar bort.

Dra er därför inte att prova att möblera om i era att göra-listor. Det kan innebära mycket positiva överraskningar, som ni inte kan räkna ut i förväg.

Tavlan ovan med textbudskap går till alla er som ännu inte vågat ta steget.
Se det som en fråga till er själva eller en uppmaning.

GÖR DU DET DU VILL GÖRA

Jag fick orden som en fråga för några år sedan och har sedan dess burit orden med mig som uppmuntran och påminnelse till att göra det jag vill göra.

Lycka till!

Anna