You can save the world/Du kan rädda världen

How about that challenge?

Vad sägs om den utmaningen?

Anna


Advertisements

Shallow people

This text is google translated from Swedish. Svensk version, se nedanför engelsk text.

Shallow People

Have you found that person the type, who does not really seem to go in their own shoes or clothes, does not really seem to belong among the gadgets and attributes hen surrounds himself with, did not really seem to speak in their own words, but it seems retrieve them from others, not really can treat you any credit, does not really seem to listen to what others say without any talk yourself?

Stay with that the people seem somewhat lost in themselves, but extremely cocky on the surface, extremely important, extremely knowledgeable about the do say so ourselves, extremely large in its size and extremely confident that they are doing everything right, says the right things, right stuff, know the right people and can decide everything all by themselves without consulting a single person, they already know everything best themselves.

But in all that effort they spend on others to perceive them as perfect seeps precisely the opposite way through the hard shell. Oozing or rather gushes out of the cracks and allow dams to burst through. For every effort they perform to hide the little suppressed figure within them is becoming increasingly clear that their theater act currently only consists of scenery and empty words.
Once you have learned to detect this phenomenon, the observations of this kind of person types appear clean tragedy comic. Think how sad that that little figure in them never get the chance to blossom as a probably quite luminous man. Instead look for that surface daemon constantly looking for a kind of happiness that hen will never find because home looking at just the wrong places.

In the quest to succeed, these people often pushing and pushing down other people, which probably carries the qualities they would like to pick out from, but do not dare. They detract rather than the properties of others and trying to wipe them out and blurs the then also the chances for themselves that one day still dare to break with the demo shell.

Such transformations and awakenings, we see far too seldom. People who dare to crawl out of the demo skins and tease his little hidden and almost forgotten figure, which could then grow into true greatness. However, people with the demo shell do not know what true greatness of a person does. Therefore, they probably awfully hard to let the shell crack and fall off.

This text scoreboard is playing with the idea to have to convey this truth to peel people. Would they understand the meaning of the text, they could get a eureka moment and think about? Or will they dismiss it and just continue their eternal perfection seekers indefinitely and not let the words take on them, get them to open the shells?

I have no idea, but it amused me to take down the text on this way.

Skalmänniskor

Har ni stött på den där persontypen, som inte riktigt verkar gå i sina egna skor eller kläder, inte riktigt verkar höra hemma bland de prylar och attribut hen omger sig med, inte riktigt verkar tala med egna ord utan verkar hämta dem från andra, inte riktigt kan unna dig någon credit, inte riktigt verkar lyssna på vad andra säger utan helst pratar själv?

Håll med om att de personerna verkar aningen vilsna i sig själva, men oerhört stöddiga på ytan, oerhört viktiga, oerhört kunniga om de får säga det själva, oerhört stora i sin litenhet och oerhört övertygade om att de gör allt rätt, säger rätt saker, äger rätt prylar, känner rätt människor och kan bestämma allt alldeles på egen hand utan att behöva rådfråga en enda människa, de vet ju redan allt bäst själva.

Men i all den där ansträngningen de lägger ner på att andra ska uppfatta dem som fullkomliga sipprar ju just motsatsen igenom det hårda skalet. Sipprar eller snarare forsar ur sprickorna och låter fördämningarna brista till och med. För varje ansträngning de presterar för att dölja den lille undertryckta figuren inom dem framgår allt tydligare att deras teaterakt just bara består av kulisser och tomma ord.

När ni har lärt er att upptäcka detta fenomen kan iakttagelserna av sådana här persontyper framstå som ren tragikomik. Tänk så sorgligt att den där lille figuren inom dem aldrig får chansen att blomma ut som en antagligen alldeles självlysande människa. Istället söker den där utanpåliggande demonen ständigt efter en slags lycka, som hen aldrig kommer att finna eftersom hem letar på alldeles fel ställen.

I det sökandet lyckas dessa personer ofta trycka undan och trycka ner andra människor, som förmodligen bär de egenskaper de själva skulle vilja plocka fram ur sig, men inte vågar. De förringar istället de egenskaperna hos andra och försöker sudda ut dem och suddar ju då också ut chanserna för dem själva att en dag ändå våga bryta med demonskalet.

Sådana förvandlingar och uppvaknanden ser vi alldeles för sällan. Människor som vågar krypa ur demonskalen och locka fram sin lilla gömda och nästan glömda figur, som då skulle kunna växa till sann storhet. Men människor med demonskal vet inte vad sann storhet hos en människa innebär. Därför har de nog väldans svårt att låta skalet krackelera och falla av.

Den här texttavlan leker med tanken att få förmedla denna sanning till skalmänniskor. Skulle de förstå meningen i texten, skulle de kunna få en aha-upplevelse och tänka om? Eller kommer de avfärda den och bara fortsätta sitt eviga fullkomlighetssökande i all oändlighet och inte låta orden ta på dem, få dem att öppna skalen?

Jag har ingen aning, men det roade mig att teckna ner texten på dette viset.

Anna

IMG_1842.JPG

To narcissists

To narcissists

Gör du det du vill göra?

I morgon kan det nämligen vara försent.

Ibland hamnar vi i andra människors öden och livssituationer utan att vi räknar med det, utan att vi valt det, utan att vi ens kanske vill det.

Men det tillhör vårt sköra liv att göra det. Hamna i lägen som berör oss omedelbart eller som passiva eller aktiva medmänniskor. Vi kan faktiskt inte väja undan livet.

Vi bör inte ens försöka göra det. Vi bör istället känna en oändlig tacksamhet över varje dag vi får med varandra. I morgon kan det nämligen se helt annorlunda ut oavsett om vi anat det eller inte.

Gör du det du vill göra!

Jag har nu bytt ut rubrikradens frågetecken och gjort orden till en uppmaning.

Vänta inte på imorgon, gör redan i dag det DU vill göra.

Jag menar inte att du ska strunta i allt annat och förvandla dig till fullblodsegoist.
Jag tänker snarare på att du kan fundera över balansen mellan att stå andra till tjänst och stå dig själv till tjänst.
Du kanske redan har en harmonisk blandning av egentid och medmänniskotid, men om du inte har det kan sommarens lediga dagar kanske ge utrymme för en långsam förändring mot just en rimlig balans mellan dina egna intressen och andras intressen av din hjälp.

Du kanske har övervikt åt andra hållet, mycket egentid och lite gemensam tid. Om det bekymrar dig, ändra på det förhållandet. Det kanske går långsamt, men börja röra dig i rätt riktning så når du en förändring till slut.

Vi har faktiskt hela livet på oss, med den skillnaden mellan oss att livet har olika längd och olika höga trösklar att ta sig över. Ingen vet vad just vår egen längd mäter för spann.

Här om dagen hamnade jag på en blogg, som verkligen förmedlar budskapet om vikten av att inte spara tid eller ord till senare. Tiden kan nämligen för oss alla riskera att upphöra i stort sett när som helst eller genomgå stora förlamande förändringar, som kan påverka resten av livet. (se: Lillaskrivarens blogg)

Vi har helt enkelt inte tid att vänta ut bättre tider, vi har faktiskt bara nuet att leva i, det nuet borde vi förvalta klokt på alla plan, så att nästa generations nu också går att leva i 😉

Anna

20140728-145632-53792012.jpg

Do you do what you want to do/Gör du det du vill göra

Idag har jag målardag. Behöver måla färdigt tavlor till en utställning som jag har en dag nästa vecka. Jag mår bra av att måla, så trots att jag känner en viss stress över att hinna färdigt, känner jag samtidigt ett lugn när jag får måla. Den här text-teckningen uppmanar just till att göra det vi själva vill göra. lnte vad andra tycker att du ska göra. 

In Swedish, this text says DO YOU DO WHAT YOU WANT TO DO (not what others want you to do).

Today I have to finish some paintings for an exhibition next week. Feeling a little stressed at the moment, but when I’m painting I always feel calm. 

When I have the time I will draw this picture in English as well, but for no you have to cope with the Swedish version 😉

Hope that’s alright by you.

Anna

Do you do what you want! (?)

Till alla ni som arbetar ideellt

Tack alla ni, som arbetar ideellt för att på olika sätt “rädda världen”.

Vi må ha olika definition på hur vi räddar världen. Men grundförutsättningen i det ideella skiktet handlar om att utan egen vinning göra en insats för allas bästa. Att uppnå resultat som alla har glädje av, inte bara några få.

Att inte ställa sig in hos en särskilt utvald grupp och lova just den gruppen guld och gröna skogar (läs politiker).
Att inte kräva ekonomisk ersättning för sin tid eller annan motprestation för att arbeta. (läs entreprenörer och löntagare)
Att inte utesluta någon, som vill delta. (läs intoleranta)

Den ideella tanken bygger på att alla bidrar på det sätt de kan och har förmåga till kring det syfte som alla gemensamt arbetar för. Alla får delta på lika villkor.

Det kan handla om att skydda natur, sysselsätta barn och ungdom, ge äldre upplevelser de inte själva förmår anordna längre, hjälpa människor i nöd på olika sätt och många andra olika syften, som i grunden handlar om att göra världen aningen bättre att leva i.

Många små insatser gör skillnad varje dag även om det ideella arbetet säkert ibland kan kännas tungrott och belastande. Andra dagar lyfter just sådant arbete sinnet tack vare fina mänskliga resultat och uppskattningar, som kommer ur det ideella arbetet.

Så alla ni, som gör ideella insatser av olika slag, ge aldrig upp, vi behöver er och vi behöver alla lära oss att just göra ideella insatser, helst hela tiden 🙂

FÖR ATT RÄDDA VÄRLDEN OCH OSS SJÄLVA!

Undersökningar har faktiskt påvisat att när vi agerar medmänskligt mår vi bättre. Så att rädda världen på olika sätt kan alltså innebära rena hälsokuren!

Anna

20140726-134215-49335863.jpg

Till dig som inte tagit steget

20140429-203639.jpg

Jag får ibland frågor kring min målning.

Hur hinner du, hur började du,borde du inte syssla med det här istället för arbete, hur har du lärt dig o s v?

Jag tittar nästan inte alls på tv längre, jag har alltid ritat, målat och skapat i olika former, jag måste försörja mig och därför målar jag på fritiden, jag har lärt mig själv och av andra på olika sätt.

Frågeställarna när ofta egna drömmar om att sätta igång egna skapandeprojekt, men står fortfarande kvar i den där farstun bestående av bortförklaringar och undanflykter som handlar om hinder till att kliva in i skaparverkstan.

Jag har också stått i bortförklaringarnas väntkur, men en dag insåg jag att det inte passade mig alls att stå kvar där och vänta på bättre tider.

Jag stuvade om prioriteringslistan och satte skapandet mycket högre upp på listan än nästan längst ner som tidigare. I små steg gick det att förändra sin egen världsbild om vad som behövde prioritet. När jag märkte att sinnet lättade och själen mådde bättre och bättre (mådde i och för sig redan bra innan) gick det också allt lättare att flytta fram skapandet till nästan första plats i listan.

Det medförde faktiskt också att jag kände att allt annat gick lättare att ta itu med. Omprioriteringar kan alltså ge en ökad effektivitet trots att man flyttar om i listan och kanske till och med plockar bort.

Dra er därför inte att prova att möblera om i era att göra-listor. Det kan innebära mycket positiva överraskningar, som ni inte kan räkna ut i förväg.

Tavlan ovan med textbudskap går till alla er som ännu inte vågat ta steget.
Se det som en fråga till er själva eller en uppmaning.

GÖR DU DET DU VILL GÖRA

Jag fick orden som en fråga för några år sedan och har sedan dess burit orden med mig som uppmuntran och påminnelse till att göra det jag vill göra.

Lycka till!

Anna