Search

Annas Art – FärgaregårdsAnna

open mind art ;)

Category

Trosa förbifart/Infart Västra

Who are you? Vem är du?

Svensk text efter den engelska Look at the ten frogs that could be any of us humans as well. Who are you? Which frogs do you wish to be? The one already betrayed by the too hot water that no... Continue Reading →

Spring exhibition-Vårsalong i Trosa 2017

Now it's time for the annual exhibition in Trosa where lots of artists participate. My painting looks like this All of you who have followed this blog and made comments in my posts have been an inspiration to this painting,... Continue Reading →

Save Trosa nature on fb – frågor om förbifarten på fb

English text after the Swedish Min post Klimatsmart utveckling i Trosa? har spritt sig till fb. Där kan ni läsa frågor och kommentarer kring projekt förbifart Trosa och exploateringen av Tureholmshalvön. Besök gärna sidorna om ni har möjlighet. Där kan... Continue Reading →

Klimatsmart utveckling i Trosa? Climate-smart development in Trosa?

english text below the swedish Trafikverket har i en rapport (TRV 2016/18483 publnr 2016:043) om hur vi kan utveckla klimatsmart kommit fram till följande: För att åtstadkomma en minskning av biltrafiken krävs bland annat att: 1. Tillkommande bebyggelse koncentreras till... Continue Reading →

Which future do you wanna give the next generation?

English text follows after the Swedish. Vilket alternativ vi helst väljer framstår nog som självklart för många av oss, men i Trosa agerar politikerna som om klimatåtagandena inte gäller dem. De tror på fullt allvar att de fortfarande 2017 kan... Continue Reading →

How can the municipality of Trosa get climatic and save 150 million SEK?

My post where eagles fly part 2 has spread to FB where Ingrid Benson write this in Swedish. I did a google translation of the text. If you care for Trosa nature, which practically means caring for our only planet,... Continue Reading →

Låt örnen flyga – Where eagles fly part 2

De boende på Käftuddsvägen som sände in en skrivelse till Länsstyrelsen och där krävde att en miljökonsekvensbeskrivning bör ske för projekt förbifart Trosa/Infart Västra Trosa, som numera hänger tätt ihop med stora expansionsplaner för Tureholmshalvön. Länsstyrelsen ville inte göra någon... Continue Reading →

Am I the sun? Är jag solen?

Note: English text below the Swedish Trosa kommuns politiker, som är satta att leda utvecklingen har under många år lyckats leva på gamla meriter. På senare år har dock verkligheten hunnit ikapp dem. De kan inte längre stoltsera med topplaceringar... Continue Reading →

Power Listen to the voice of nature

A while ago I did a drawing our of wise words from Thomas at aspiblog. This weekend I visited an exhibition that one of my artist friends had. She told me about a poster she did when she felt we... Continue Reading →

Apollofjäril Apollo butterfly

English text below the Swedish. Mitt inlägg Hjälp naturen att finnas till har spridit sig till fb. Där kan ni se en vacker bild på den hotade Apollofjärilen. Vill du hjälpa till att rädda Trosas natur och är med i... Continue Reading →

Hjälp naturen att finnas till/Save Trosa nature

For english text, look below Swedish text Hos Artportalen kan du hjälpa naturen att finnas till. Det kan låta konstigt, men för att övertyga myndigheter om att naturen existerar och i allra högsta grad är skyddsvärd behövs alltid nya inrapporterade observationer,... Continue Reading →

Featured post

Help us Save Trosa nature

I found this on the fb page 0156. Ingrid Benson has written: "The planned Inbound West Trosa becomes unnecessary. The municipality can avoid paying 150 million for a new road and avoid destroying the delicate nature of Tureholm Peninsula, Hunga... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: