drawings

Morning drawings – Morgonteckningar January 28 2019

Will the snowing end? Kommer det att sluta snöa? Anna

Advertisements
drawings

Morning drawings – Morgonteckningar January 27 2019

If you wonder what I'm doing instead of being here blogging with you Om ni undrar vart jag har tagi vägen eftersom jag inte honner blogga så ofta just nu Snow shoveling is the answer 🙂 Snöskottningen tar min bloggtid 🙂 Anna

drawings

Morning drawings – Morgonteckningar January 26 2019

Yesterday early morning I saw a heron on ice. Igår tidig morgon såg jag en häger på isen i Trosaån. Anna

drawings

Morning drawings – Morgonteckningar January 24 2019

Have you tried to finish a puzzle with a ct walking on the puzzle? It's difficult. Har du försökt att pussla med en katt som går över pusslet? Det är knepigt. Anna

Digital paintings, drawings, Trosa is the place, Trosa paintings/Trosamåleri

Trosa jagar ständigt nya företagare! Entrepreneur hunting in Trosa!

Jag fick in en bildinsändare i SN idag. I got a drawing published in a local newspaper today. And this is the original drawing. Här kommer originalteckningen. Dela om ni vill. Våra Trosapolitiker har ett lustigt sätt att behandla företagare i besöksnäringen. När de ledsnat på dem och vill ha arenan själva sparkar man ut… Continue reading Trosa jagar ständigt nya företagare! Entrepreneur hunting in Trosa!

drawings

Morning drawings – Morgonteckningar January 23 2019

När livet är tufft, va en superhjälte 🙂 When life is difficult, be a super hero 🙂 Anna

drawings

Morning drawings – Morgonteckningar January 22 2019

Swans at Tureholm fields. A Spring sign 🙂 Svanar på Tureholmsfälten. Ett vårtecken 🙂 Anna

drawings

Morning drawings – Morgonteckningar January 21 2019

Are you ready for a good start of the week? Är du redo för en god start på veckan? Anna

Photographs

Winter day Vinterdag January 2019

Anna

Photographs

Winter day Vinterdag January 2019

Anna

drawings

Morning drawings – Morgonteckningar January 20 2019

I have to have cleaning day today. But I know I easily find distractions that end up with me doing something else. Idag borde jag ha städdag, men jag misstänker att jag kommer finna andra saker att göra istället som gör att jag behöver säga likadant imorgon. Anna

Blogging, drawings

Morning drawings – Morgonteckningar January 19 2019

Puzzle of life isn't always easy. So much to do, so little time... Livspusslet kräver mycket tid att få ihop när många bitar ska passa ihop... What difference does a day makes Vilken skillnad på dagar! Yesterday 100 views This morning 2 views You can't relying on stats. Stats depends on when you look and… Continue reading Morning drawings – Morgonteckningar January 19 2019

Photographs

Is i Trosaån – Ice on Trosa river

Anna

drawings

Morning drawings – Morgonteckningar January 18 2019

It's freezing here this morning. Minus 7 C. Brrr! Kylig morgon idag. Minus 7 C. Brrrr! Anna

drawings

Morning drawings – Morgonteckningar January 17 2019

Snögubbar bygger snögubbe. Snowmen building snowman. Anna