How to get a boom milestone

Stats are fun sometimes. 

Stay away from blogging couple days and your stats will drop for sure.

Then return to blogging and create some posts and then visit some of your friends blogs to read, leave likes and comments.

What happens?

This


A wow milestone until you check the stats


A fairly normal blog day in stats.

But it’s fun getting boom milestones anyway even if it’s kind of fake.

Anna

Advertisements

Christmas Eve lighthouse on CD

I did another CD painting 🙂

Jag har gjort en CD-målning till 🙂


The lighthouse in Trosa archipelago called Christmas Eve.

Julaftons fyr i Trosa skärgård.


Same CD with light behind. Didn’t have any sunlight at the photo op.

Samma CD belyst bakifrån. Hade inget solljus att tillgå när jag tog kortet.

Anna

Embarrassing- pinsamt SN!

In the middle of December you could all read a letter to editor at itrosa.se, a local newspaper on the net, written by one of my Save Trosa nature friends. You can read more about it in the post I made December 14, where you find a English translation of the text. The purpose of the text was to encourage people to leave their opinions on the new big road project before end of January 9.

I mitten av december kunde alla ni som ville läsa en insändare på itrosa.se, en lokal tidning på nätet. Insändaren var ifrån en av de som vill behålla Trosas natur och ifrågasätter bygget av en ny onödig väg som kostar skattebetalarna massor av miljoner i skuldsättning. I texten uppmanas folk att skicka in synpunkter till Trafikverket senast 9 januari. Ni kan läsa mer om insändaren och hitta länk till itrosa i inlägget jag skrev 14 december.

So far so good. Så långt allt väl.

But we have another local paper, calling themselves “a newspaper for the people”. Can you guess when they published the text?

Men, vi har en lokaltidning till, som gärna påskiner att de är en nyhetstidning för folket. Kan ni gissa när de publicerade insändaren?

I give you a hint. This so called newspaper runs errands for the local politicians.

Jag ger er en ledtråd. Den här så kallade nyhetstidningen springer ärenden åt våra lokala politiker.


Two days AFTER January 9, which was the last day for sending in opionions, they publish the text. Is that a newspaper for the people? I think not!

Två dagar EFTER 9 januari, som var sista inlämningsdag för synpunkter, publicerar den tidningen insändaren. Är det en tidning som bevakar folkets intressen? 

I have only one word for it – EMBARRASSING!

Jag har bara ett ord som kommentar – PINSAMT!

Anna

Early digital drawing

Found an old piece of digital drawing from 2011.


I haven’t been around much here with you my friends in a couple of days. Hope to be back soon, but the so called real life takes very much time right now. 

Happy blogging and thanks for always being here whenever I’m here 🙂 

Anna

Can I write like this? Kan jag skriva så här?

Senast 9 januari 2018 ska synpunkter på Infart västra Trosa vara inne. Jag knåpar på ett förslag. Jag har redan i tidigare samrådsrundor framhållit sakliga skäl till att avbryta projektet så denna gång vill jag göra något helt annat. 

The new big road project has asked the citizens for opinions. We have until January 9 to send in opinions. I have tried to write something totally different from what I wrote at previous opportunities to leave opinions. 

So how about this kind of approach?

Kan jag skriva så här?

Best decision makers,

You can make history.

Which history will you make?

Do you want to be proud of how your decisions helped make your children, grandchildren and grandchildren perceive 50 degree C Summer days without access to water and 40 degree C cold winters without heating energy available? That food can not be produced because all cultivated land is under construction and can not be accessed?

You can make history.

Which history will you make?

You have the unique chance of participating in the change. You may be the one who took the first step to end The Emission Age.

In the future, you can say to your children, grandchildren and grandchildren that the antropocen era became an era in which mankind ultimately affected the climate of the planet positively and made it green again, offered all humans comfortable, safe living environments and made it possible for everyone to find good food and always breathe clean air.

Be the one who cancel project new big road in Trosa. No one remembers those who followed those who took the first step. But the one who took the first step to improving climate change. That person everyone remembers.

You can be the one who begins the ending of The Emission Age.

You can make history.

Which history will you make?

Bästa beslutsfattare,

Du kan gå till historien.

Som vad väljer du själv.

Vill du stoltsera med hur dina beslut bidragit till att era barn, barnbarn och barnbarnsbarn varje dag kanske måste utstå 50-gradiga sommardagar utan tillgång på vatten och 40 grader kalla vintrar utan uppvärmningsenergi att tillgå? Att mat inte går att närproducera eftersom all odlingsmark ligger under bebyggelse och inte går att komma åt?

Du kan gå till historien.

Som vad väljer du själv.

Du kan i detta nu välja att delta i förändringen, som skriver in Dig i historien, som den som tog första steget att avsluta utsläppsåldern.

Du kan i framtiden inför dina barn, barnbarn och barnbarnsbarn skryta om att antropocen blev en tidsålder där människan till slut påverkade planetens klimat positivt och fick den att åter grönska, erbjuda människan behagliga, trygga livsmiljöer och bereda alla möjlighet att äta sig mätta på näringsrik, närproducerad mat och alltid andas ren luft.

Medverka till att avbryta projekt Infart Västra Trosa, så har Du en god chans att vara den som tog första steget. Ingen kommer ihåg de som följde efter de som tog första steget. Men den som tog första steget till att förbättra klimatutvecklingen. Den minns alla.

Du kan vara den som inleder avslutet på utsläppsåldern.

Du kan gå till historien.

Som vad väljer du själv.

Vill du också lämna synpunkter, här är länken:
https://www.trafikverket.se/nara-dig/Sodermanland/projekt-i-sodermanlands-lan/vag-782-218-infart-vastra-trosa/

Anna

Man in the moon video

Derrick left a link to a beautiful man-in-the-moon video in my post Moon over Lagnö.

Here it is, hope you can view. There is still good people in the universe 😉

https://embed.theguardian.com/embed/video/media/video/2015/nov/06/john-lewis-debuts-2015-christmas-advert-manonthemoon-video

Anna

Don’t leave me…

…so soon


Do you feel like this?

Sunday rushing away from you despite the fact that you match perfectly together?

And the Monday character knocking on your shoulder waiting to get you into trouble that mess up the good peaceful feeling the Sunday gave you?

I’m a HSP, high sensitive person, so when Peaceful Sunday leave me and Monday knocks on my shoulder I get a bit unpeaceful. 

I like my work and I like all people that I get to meet those days even the trouble ones. But for a HSP it’s also exhausting. We experience five times more than “normal” people. So during one hour I collect impressions that others collect in five hours. The workdays are therefore long days and when I come home it takes many hours to regain peacefulness in my mind.

So Sunday night I take a deep breath and breath out when the weekend comes.

Känner du som på bilden när en fridfull söndag övergår till en måndag med allt vad en måndag kan innebära?

För högsensitiva personer, som t ex jag, innebär slutet på en söndag förberedelser för att rusta sig för en arbetsvecka. 

Jag gillar mitt arbete och alla personer jag kommer i kontakt med, även de trouble ones.  Men för en högsensitiv innebär dagar ute bland folk stora ansträngningar som kräver mycket energi. Vi upplever allt fem gånger så starkt som “normala” personer. Det innebär att vi under en timme samlar intryck som andra samlar på sig under fem timmar. Det tar därför många timmar att mentalt sortera alla dagens intryck och finna ro i själen och tanken igen.

Så på söndagkvällar tar jag ett djupt andetag och andas ut igen när helgen börjar.

This time I have a two weeks peacefulness work and freetime behind me, so this Monday will be a challenge. But it will also be nice to be back in ordinary days again.

Den här gången lämnar jag två veckors arbete/fritid-komboledighet bakom mig, så denna måndag kommer att ge ordentligt med utmaningar. Samtidigt brukar jag gilla att komma tillbaka till vanliga dagar igen.

What do you feel about Mondays?

Vad tycker du om måndagar?

Anna 

Save Trosa nature – Behåll och stärk Trosas natur

Läs detta före 9 januari 2018, så har du chansen att bidra till att bevara och stärka Trosas natur.

Read this before January 9 2018 of you want to participate in the efforts to save Trosa nature.


Du har antagligen redan läst att 2017 uppmätte de högsta medeltemperaturerna någonsin (sen vi människor klarat att mäta de värdena). I SvD uttalade sig professor Johan Rockström och sade följande: “Om vi ska kunna leverera på Parisavtalet får vi inte chansa. Om planetens förmåga att buffra våra utsläpp går ner måste vi minska våra utsläpp ännu snabbare.” Han sade också “Vad vi gör de kommande fem åren blir avgörande för klimatets framtid”.

You have probably already read about how 2017 was the warmest year ever since mankind started to measure temps. In the Swedish newspaper SvD the professor Mr Johan Rockström said “If we’re gonna live up to Paris agreement we can’t take chances. If the planet don’t have the same ability to buffer our emissions, we must decrease our emissions even faster.” He also said “what we do in the next five years will be crucial for the climat future.”

Så vad gör våra självberömmande Trosapolitiker i dessa klimatmedvetna tider?
DE TÄNKER BYGGA EN NY VÄG SOM FÖRSTÖR MASSOR AV NATUR OCH LEDER TILL KRAFTIGT ÖKADE UTSLÄPP!!!!
Vad gör myndigheterna som har som uppgift att skydda natur och tillse att klimatmålen efterlevs?
DE SÄGER PÅ TUSENTALS SIDOR I PROJEKTHANDLINGARNA ATT DET ÄR OK FÖR TROSA KOMMUN ATT BYGGA VÄGEN OCH ATT DET INTE LEDER TILL NÅGON STÖRRE MILJÖPÅVERKAN!!!!

Du har chans att förklara för dem att nya vägar leder till ökad trafik och därmed ökade utsläpp. För att säkra planetens klimat sett ur människans överlevnadsperspektiv behöver alla människor på jorden medverka till att MINSKA utsläppen och att det är bråttom.

So what do our self-celebrating politicians do in these climate conscious times?
THEY WILL BUILD A NEW BIG ROAD THAT WILL DESTROY FAR TOO MUCH NATURE AND LEAD TO POWERLY INCREASED EMISSIONS!!!!
What does the protect nature and climat goals authorities do?
THEY SAY IN ABOUT THOUSANDS OF PAGES IN THE PROJECT FILES THAT IT IS OK FOR TROSA MUNICIPALITY TO BUILD THE WAY AND THAT THE PROJECT WILL NOT LEAD TO NEGATIVE CLIMATE EFFECTS!!!!

You have the chance to explain to them that new roads lead to increased traffic and thus increased emissions. In order to ensure the planet’s climate viewed from the human survival perspective, all people on earth need to help reduce the emissions and that it is in a hurry.

Du kan lämna dina synpunkter på projekt Infart Västra Trosa senast den 9 januari 2018.

You can leave information about what you think of the new big road until January 9 2018.

Om du vill läsa mer om hur projektet påverkar kan du besöka ett inlägg på Fb Mötesplats 0156.

If you want to read more about how the project effects you can visit Fb Mötesplats 0156. It’s in Swedish, but maybe you can translate the text or find the like button anyway. If you leave a like you support the save Trosa nature efforts.

And some drawings


Anna

Stay cool 2018

I read Andys post 2018 and that made me think of this drawing when I read the word cool.

A little snow men and snow women  fun 🙂


Anna

Moon over Lagnö – Måne över Lagnö

Just outside Trosa city you still can get out to places where nature still is larger than the people living areas. That means you can watch the sky without disturbing lights and high houses blocking the 360 view or at least about 180 view if you have the forest behind your back. Moon evenings are beautiful out there. Pitch dark around and only the moon lighten up the sky.

Alldeles utanför Trosa tätort går det fortfarande att komma ut till områden där naturen tar större plats än människors bebyggelse. Det innebär att månklara kvällar bjuder på storslagna upplevelser. Alldeles mörkt runt omkring och bara månen som lyser väg. Inga störande stadsljus och inga skymmande höga hus. Du kan forfarande se hela eller möjligen halva himlavalvet. En storslagen upplevelse.


Jag undrar vad gubben i månen tänker om oss människor här nere på jorden.

I wonder what the man in the moon thinks about us humans down here on earth.

What do you think he thinks?

Vad tror du att han tänker?

Anna

My mind to me a kingdom is

I repost an old post. I live much of my life in my mind. It’s like traveling through universe. I find many art ideas there on my journey. So this poem I find very beautiful and well written/Anna
I read a blogpost on HarsH ReaLiTy/have you ever if you ever, http://aopinionatedman.com/2015/01/20/have-you-ever-if-you-never/

that made me think of another poem.

This poem i found in a book about the Shakespeare era. A great inspiration for me and maybe also for you. Enjoy!

2015/01/img_2209.jpg I think the poem celebrates introversion. Learning more about celebrating introversion go see the TED-talk with Susan Cain. This is one of my paintings dealing with the questions introvert/extrovert. I call it And the winner is?

2015/01/img_1649.jpg Anna

White dove drama

I’ve been watching a white dove since last year that showed up among the dark doves.

Jag har sedan förra året spanat in en vit duva som dök upp bland de blågrå duvorna.


Well it is almost entirely white. Must be a peace bird 🙂

Den har nästan bara vita fjädrar. Måste väl ändå vara en fredsduva 🙂


This year the dove got company

I år verkar den vita duvan fått sällskap


Black and white seems to get along well.

Svart och vit verkar komma bra överens.


Förra året jagade ett duvpar iväg den vita duvan. Taket tillhörde deras revir.

Last year a dove couple chased away the white dove. It was their roof.


This year seems to be different.

I år verkar den vita duvan få stanna kvar.


Last year this meeting ended up woth the white dove leaving. This year it’s one of the dark doves that loose.

Förra året fick den vita duvan ge sig och flyga iväg. Nu får en av de mörka duvorna ge sig.

I wonder what happened in this changed scene from last year. Why is the whote dove more popular now?

Jag undrar vad som hände när den vita duva plötsligt blev mer populär.

Anna

If tomorrow never comes?

If you haven’t seen the movie Tomorrow, do it as soon as you can.

Om du ännu inte har sett filmen Tomorrow eller I morgon, som den heter på svenska, se den så snart du kan. 

The film gives hope, we can still save the planet and ourselves, but we have to do something now, starting with our selves and don’t wait for others to do something first. 

Filmen ger många tips på vad vi själva kan göra och inte bara sitta och vänta på att andra ska börja före oss.


The film team has traveled around the world and in every corner of the world people do things right and believe that a change of living still is possible. They started with themselves and then the friends tagged along.

Filmteamet reser jorden runt och hittar överallt människor som vågat ändra inriktning och därmed påverkar klimatet mer positivt än tidigare. Det är bara att bestämma sig. Imorgon, men helst redan idag. De förändringsmodiga människorna började med sig själva, sen hängde deras vänner med och förändringen växer i omfattning för varje dag.

It’s our change that makes difference. Don’t wait for politicins or big companies to make the first move. They won’t do that. It is us that have to start the change in many small steps. 

Det är vårt agerande som gör skillnad. Vänta inte på att politiker eller stora företag ska ta första steget. De kommer inte att göra det. Det är vi som måste genomföra förändringar i det lilla med många små steg i rätt riktning.

Let tomorrow be a little bit greener than yesterday.

Låt imorgon bli lite grönare än gårdagen.

That’s how we make the change bit by bit becoming a large change in the future.

Det är med små steg varje dag vi gör den stora samlade skillnaden.

Anna


Gösta Berlings saga – The story of Gösta Berling

Do you remember the post of a wonderful gift that I received from a friend?


A whole bunch of old books written by Selma Lagerlöf, first female that got the litterateur Nobel Prize.

The books are over hundred years old, but the stories are still worth reading. I finished the first one, Gösta Berlings saga – in English The story of Gösta Berling. I have read it before long time ago, but I found it worth reading again. It’s a Swedish classic novel.


Even if the story takes place somewhere in the 1800 century the story could be about today’s politicians. There’s a bunch of almost useless (they don’t like hard work very much) people living in a house where they party almost all the time. Everyone of them have grandiose plans that never happens. If they happens they go wrong and the grandiose part is no longer grandiose.

It is also a love story, a story about pride and a fun story. The book has everything you want from a book. Read it if you find a copy somewhere. The book is translated to about 50 languages.

If you want to know more about Sweden life in 1800 century, this could be an interesting book as well.

Anna

Tomorrow


Tisdag 2 januari 2018 kl.18:30 visar Lagnö filmklubb filmen Tomorrow. En dokumentär om ett alternativt och mer hållbart sätt att leva än det liv de flesta av oss är vana vid.

Varmt välkomna till en avgiftsfri filmvisning på Lagnö filmklubb, Studio Lagnö.

The film club at Studio Lagnö in Trosa Sweden starts with the movie Tomorrow. A film about how to live in another way that most of us are used to.

If you’re nearby Trosa Sweden Tuesday the 2 January you are most welcome to see the movie with us. We start 18:30.

Anna