It’s raining! Det regnar!

Finally Jim manage to send some rain over here. I asked for rain recently and now the rain arrives in this very moment. Thank you Jim!

Äntligen lyckades Jim skicka hit lite regn. Jag frågade om vi kunde få lite av det regnet som föll på andra sidan pölen. Nu har det kommit. Tack Jim!


How do you feel about rain after a long period of dryness and heat?

Vad gillar du regn efter en lång torrperiod i hetta?


I’m like this. Jag gör så här när regnet kommer.

Anna

Advertisements

Saturday Morning

You have to follow Jims exciting save nature project. Visit his blog and see how it goes. I hope the eggs make it and transform to little ducks. For comments visit Jims blog/Anna

Random Writings on the Bathroom Wall

_W3A0001

Something got Momma duck last night.  I found her laying dead in the yard next door.  I’m pretty sure it was one of the feral cats that got her since a fox would have took her after eating the eggs.  I’ve also never seen any sign of opossums or skunks or raccoons around my place.  Regardless, I had to take care of her and then go look for the nest.

OK, so now I found the nest.  Now what?  To be honest, I really didn’t know at first.  I think Grandpa or Grandma gave me an idea tho because I remembered that I did have a heating pad, a cardboard box and some old towels that I use to dry Petey off with after giving her a bath.  So I set something up fairly quick just to warm the eggs once again.

OK, that’s setup in the garage for safety…

View original post 100 more words

No 35 drawing in my goals for 2018

It’s a slow process but I’m getting there eventually. This is no 35 of my goal of 103 drawings.

The space epos is still my source of inspiration. This verses is about four fantasy religions and some characters dancing around the whole phenomenon.

It is a weird story I tell you, but in many ways a story about the world today. It was written in the middle of 1900 century. But it could have been written today as well if the author had been alive.

Do you have any goals for 2018 or maybe even longer perspective?

Anna

Välkommen på Öppet Hus Söndagen den 3 juni kl 13 – 16

Besök gärna Lagnö Bo-bloggen/hemsidan och läs mer! Detta är ett mycket spännande projekt. Visit Lagno Bo blog and read more about this exciting project. It´s in Swedish but maybe your browser can translate the Swedish to your language/Anna

Lagnö Bo kooperativ hyresrättsförening

Matsalen på Lagnö Bo

Äntligen har vi huset så pass färdigt att vi kan visa det!
Än fattas en del, men mycket är klart!

Söndagen den 3 juni  kl 13-16 blir det Öppet Hus.

Visningar startar kl 13, kl 14, kl 15!
Då berättar vi lite om husets tillkomst och visar runt i huset!
Det blir underhållning och serveras fika!

Kom och se hur vi har det!

Vi har få parkeringsplatser. Om du har möjlighet samåk gärna eller ta cykeln från Trosa

Varmt välkomna!

View original post

Bäver – Beaver

This friend swimmed by the other day. It´s unusual for archipelago folks to see beaver.

Denna lilla kompis kom förbisimmande häromdagen. Ovanligt i skärgården men inte omöjligt.

Bäver – Beaver

Anna

Padda – Toad

I met this little friend today.

Den här paddan korsade min väg idag.


I will never get why our nature protection authorities doesn’t want to fulfill their responsibilities to actually protect nature.

Jag kommer aldrig begripa varför våra myndigheter, som ansvarar för naturskyddet, inte vill uppfylla sina skyldigheter.

This toad and all other animals in Trosa nature has no longer protection from our authorities, who seems to think more money to those who already has zillions of money, will save us from future letal climate changes. I think nature will save us from letal climate changes. Maybe future will tell which one of us that guessed right.

Den här paddan och alla andra djur i Trosas natur har inte längre något reellt skydd från våra naturvårdande myndigheter, som verkar tro att ännu mer pengar till de, som redan har drivor av dem, kommer att rädda oss från katastrofala klimatförändringar. Jag tror att vi kommer behöva mycket hjälp från naturen att klara klimatförändringarnas utmaningar. Framtiden får utvisa vem av oss som gissade rätt.

Anna

Snok – snake

Over at John’s blog Fotobloggarna – Photobloggers you can read more about snakes.

Thanks to his posts about snakes I no longer fear our grass snakes. I find them interesting, but I still keep distance from them when I see them.

På Johns blogg Fotobloggarna – Photobloggers kan du läsa massor av intressant information om snokar.

Hans berättelser om snokar har fått mig att inte rygga tillbaka varje gång jag ser en snok. Nu finner jag dem fascinerande i stället. Men jag håller ändå ett visst avstånd till dem, men har inget emot att de kryper omkring i naturen.

The other day I found this snake.

Härom dagen fann jag denna snok. Alla ormar i Sverige är fridlysta. Det bryr sig inte våra myndigheter, som har ansvaret att skydda deras livsrum, om tråkigt nog.

John if you see this, please tell us something about this snake in the comments field.

John om du ser detta inlägg får du gärna berätta något om snokarna i kommentarsfältet.

The rest of you are of course welcome to leave comments too 🙂

Ni andra är naturligtvis också välkomna med era kommentarer 🙂

Anna

Crotchet jars – virkade burkar

If you have a glass jar and some yarn you can do like this


Om du har en glasburk och lite garn kan du göra en sådan här


Sorry for not being around visiting your blogs lately. So much other must-do-things is stealing blogtime right now.

Har tyvärr inte hunnit runt och besöka era bloggar på senaste tiden. Så många måste-göra-saker som stjäl bloggtid.

But I always will be back!

Men jag kommer alltid igen 🙂

Anna

Lilacs – syrener

Now it’s smell good time around here. The lilacs made their entrance 🙂

Syrenerna regerar just nu och sprider en alldeles underbar doft omkring sig.

How does your flowers season looks like right now?

Hur ser er blommiljö ut just nu?

Anna

When do you realize… När inser du…

…that it’s a good idea to do a backup?

…att du borde säkerhetskopiera?

Exactly. Do it right now instead. Tomorrow can be too late.

Precis. Gör det nu istället. Imorgon kan det vara för sent.

Anna

Apple blossom time

I promised Leslie a picture of apple blooms. Here it is. At Fall this blooms will turn into the most delicious Ingrid Marie apples.

Anna

Vad kan du göra? What can you do?

Vi talar och tänker alla kring klimatfrågorna just nu, tror jag. Vad kan du göra för att medverka till en snabbare övergång till ett fossilfritt samhälle?

Svara på frågorna i klimatdeklarationen så får du en startpunkt att utgå ifrån.


We all talk and think about the enviromental issues right now, I think. What can you do to imcrease the speed of the transition to a fossil free world?

Answer the questions in the carbon footprint measurement


Jag gjorde en översiktlig genomgång och insåg att jag har mycket att förbättra. Du kan läsa mer här:

https://fargaregardsanna.wordpress.com/2018/03/27/klimatdeklaration-carbon-footprint/

I did a quick overview and realized I have many improvements to make. You can read more here:

https://fargaregardsanna.wordpress.com/2018/03/27/klimatdeklaration-carbon-footprint/

Last year I did this painting. Förra året gjorde jag denna målning. Who of these frogs are you? Vem av grodorna är du?


Who do you really want to be? Vem vill du egentligen vara?

I am all frogs, but I want to be like the most wise frogs entirely, so I hve to keep working on some changes.

Jag är alla grodorna, men vill vara de mest kloka grodorna enbart, så jag har en del att jobba på.

Vi har inte tid att vänta på att andra ska börja förändringarna. Vi måste börja med oss själva.

We haven’t time to wait for others to start the changes. We have to start with ourselves.

Anna

Visionslösa politiker – politicians without visions

After Swedish text comes an english version.

Från Ingrid på Vägval i Trosa kommer följande text:

S-Alliansen i Trosa struntar i klimatfrågan. Det behövs en omställning av hela samhället menar professor Johan Rockström Stockholms Universitet och chef för klimatforskningsenheten vid Stockholm Resilience Centre, se
https://www.svd.se/rockstroms-smocka-mot-politikerna-visionslosa

Klimatfrågan får alldeles för lite utrymme i den politiska debatten. Det är inte bara en miljöpartifråga utan en fråga för samtliga partier. Att bli helt fossilfri är en av de viktigaste frågorna att fokusera på.

Trosapolitikerna gör tvärtom. Bygger samhällen med hundratals bostäder på Tureholmshalvön, långt ifrån tätorternas service, handel och arbete. Ökar bilpendlingen. Bygger ny väg som leder direkt till en återvändsväg, Utterviksvägen på Tureholmshalvön.
Läs vad Trosapolitikerna anser på länken
https://trosainformation.wordpress.com/svar-fran-politikerna/

Tack Ingrid för dessa kloka ord.

Jag gjorde en teckning för några år sedan när kag insåg att politikerna i Trosa struntade och fortfarande struntar i Parisavtalet. De fortsätter att förstöra natur och ökar hela tiden utsläppen. Det är pinsamt helt enkelt med moderna mått mätt.

Jag hoppas att ditt land, kommun och stad gör bättre ifrån sig än vad vi gör.

Google translation to english

From Ingrid at Vägval i Trosa comes the following text:

The politicians in Trosa fails in the climate issue. A change is needed says professor Johan Rockström Stockholm University and head of the climate research unit at Stockholm Resilience Center, see
https://www.svd.se/rockstroms-smocka-mot-politikerna-visionslosa
Newslink is in Swedish.

The climate issue gets far too little space in the political debate. It is not just an environmental party issue but a matter for all parties. Becoming completely fossil free is one of the most important issues to focus on.

The Trosa politicians do the opposite. Building communities with hundreds of homes on the Tureholm Peninsula, far from the services, shopcenters and workplaces. Increases fossil car commute. Building new road leading directly to a return road, Uttervik Road on Tureholm Peninsula.
Read what the Trosa Politicians believe at the link
https://trosainformation.wordpress.com/svar-fran-politikerna/
The link is in Swedish.

Thanks Ingrid for these wise words.

I did a drawing a couple of years ago when I realized the politicians in my town wasn’t gonna follow the Paris agreement. They keep destroying nature and increase the pollution. It’s embarrassing to say the least.


I hope your country and city do better than we are.

Anna

Snatteränder – Gadwalls

This year I discovered a new kind of ducks around our place in archipelago. It’s not the usual mallards that use to be around. They’re similar to mallards but this is gadwalls.

I år har jag upptäckt en ny sorts and i vårt område i skärgården. Vanligvis simmar gräsänder omkring i viken, men detta är snatteränder. Väldogt kul att få se ännu en andart.

Snatteränder

Anna

05:05 in May

Cherry and lilacs blooming 


Morning sun over the roofs.

Anna