Herregud & co (Deargod & co)

This is a little book that lighten up my day everyday. My family got it as a present and this present last everyday as long as we live. 

Everyday it’s new wise or funny words worth thinking of.


Most days it’s Swedish text, but some days are in English. This one is a Dalai Lama quote.

The books name Herregud & co is created by Royne Mercurio.

If you want to see more you can check out the fb page herregudco

I think you find Swedish, English und Deutch texts there if you scroll down the page.

Anna

Pinguin Eierwärmer / Penguin Egg Cosy

Cute penguin knitting. For comments visit original post/Anna

Schickes und Schönes

Für den Spieleabend war ich eigentlich viel zu müde. Während also die anderen die Übernahme der Weltherrschaft vorbereiteten, habe ich mein Strickzeug ausgepackt.

Actually, I was too tired for an evening with board games. So I took out my knitting needles while the others prepared to gain world domination.

View original post 54 more words

Monday Madness 1: Science and Nature

Look, my Paradise on Earth serie has spread. Visit original post and check out Thomas nature photos as well. They are lovely. For comments visit original post/Anna

aspiblog

INTRODUCTION

This is the first of several posts I will be putting up today. I will start by bringing you up to date with Anna’s magnificent “Paradise on Earth” series which now runs to 12 posts, then I have a couple of twitter images to share with you, and at the end I will include some of my own photographs. 

PARADISE ON EARTH

I covered the first three posts in this series in The Fight To Save Trosa Nature, reblogged part 4 in full here, and then put up another postfeaturing parts 4 and 5. Since then Anna has continued to showcase the Tureholm Peninsula’s wildlife as follows:

  • Part 6 – continuing to feature birds. I include the Mistle thrush picture below as a sample:
  • Part 7 – another post about birds, including this crane:
  • Part 8 – focusses on slugs and snails, including the…

View original post 331 more words

Kalla den änglamarken – Paradise on Earth part 12

Än så länge kan alla som inte äger egna strandnära fastigheter komma ner till Tureholmshalvöns strandområden på många håll. De möjligheterna kommer att minska kraftigt om exploateringsplanerna, som kommunens politiker och den största markägaren i området vill genomföra, kommer till stånd.

Vill du vara med och försöka rädda naturen kvar för alla att vistas i och inte bara några särskilt utvalda, e-posta oss på informationtrosa@gmail.com.

Today everyone can visit the land near sea at Tureholm peninsula. That may not be the case in the future if the big landowner and the politicians set their exploitation plans at work. Then just a few will have access to beaches and land near sea instead of everyone.

Here´s some sealife from Tureholm peninsula Trosa Sweden.

Aborre – Perch

Gädda – Pike

Spigg – Stickleback

Fiskar – fishes

Blåstång – bladderwrack

Tångbloggen kan du läsa mycket om livet under vattenytan.

At Baltic seaweed blog you can read more about life in Swedish seas.

Mink

Simmande snok – Swimming snake

Snok på land – Snake on land

Snokhuvud – Snake face

En liten snokunge död – A little snake kid dead

Jag har lärt mig från John på Fotobloggarna att snokar kan spela döda som försvar, men denna lilla snokunge var mer än övertygande död tyvärr.

I´ve learned from John at Fotobloggarna that snakes play dead as a defence reaktion, but this little kid snake was dead for real. Sad but true.

At Fotobloggarna you can read more about snakes and see lots of photos of them.

Anna

Now I smell more trouble ;)

Ops, I crochet one more minion and the little bear Tim. I will never grow up, this is too much fun 😉

Anna

What a week!

The short ones are normal weeks. The tall ones are Save Trosa nature weeks on the this blog. I hope that means we are many that cares for nature.

Thank you all for being a part of following and sharing the series of Paradise in Earth pictures of Trosa nature that we are trying to save. The politicians and a big land owner wants to destroy nature in the name of money who goes to only one single pocket. The politicians can still rethink this madness and shift to saving nature thoughts instead. That would make them brave and the future citizens would be forever grateful I think.

Stats normally don’t mean a thing (if you ain’t got that swing 🎶🎵) when it comes to blogging. But when it’s about trying to convince politicians of saving Trosa nature the stats can have positive effects in the long run. You more we can show nature is something worth saving, the better. So then stats actually have a point.

Anna

Kalla den änglamarken – Paradise on Earth part 11

Fler fjärilsbilder. De här arterna har jag ingen aning om vad de heter. Kan ni hjälpa mig?

More butterfly photos. I have no idea of the spieces namnes. Can you help me?

No 1 (undersida – back side)

No 2

No 3

No 4

No 5

No 6

No 7

Känner du igen någon av arterna? Lämna gärna en kommentar 🙂

Do you know any of them above? Leave a comment 🙂

And if you don´t you are welcome to leave a comment anyway 😉

Anna

Kalla den änglamarken – Paradise on Earth part 10

På Tureholmshalvön bor många fjärilar både i skog, äng och längs stränder. De är beroende av den orörda natur, som nu till stora ytor riskerar att försvinna på grund av grandiosa exploateringsplaner för halvön. I Sverige är är var fjärde dagfjäril uppsatt på rödlistan. Livsmiljöerna för fjärilarna har minskat i rask takt. De lämpliga livsmiljöerna blir alltmer isolerade från varandra och det omöjliggör återkomster där fjärilar dött ut. Ska vi i Trosa kommun också bidra till denna dystra utveckling? Eller ska vi tänka om och avbryta de storslagna exploateringsplanerna av Tureholmshalvön, som inte behövs. Trosa kommun växer redan kring tätorterna med närhet till nutida och framtida transportpunkter i den takt kommunfullmäkige har bestämt (150 personer om året). Vi behöver inte förstöra mer natur och bidra till att djur och växter måste flytta eller dö ut i vårt område.

Om du vill vara med och försöka övertyga våra politiker om att Trosas natur är så attraktiv och betydelsefull att vi inte har råd att förstöra den, e-posta oss på informationtrosa@gmail.com. Vi är ett opolitiskt nätverk som vill bevara Trosas natur för framtida generationer.

At Tureholm peninsula many butterflies lives. They need nature to stay alive. The nature is now threaten by grandiose exploitation plans. We don´t need to expoit grand nature, it´s just a big land owner who think money is more important than nature who needs to exploit the land. The landowner already got zillions of money, but obviously that´s not enough.

Butterflies in Sweden have hard times. Big areas where they used to live is no longer there. The areas where they still can live is isolated from eachother, so the areas can not provide a reborn to areas that lost their butterflies. I think our local politicians should rethink who they will support. The landowner with only more money as a goal or nature with everyones interest as a goal.

Apollofjäril – Apollo (rödlistad – redlisted)

Luktgräsfjäril – Ringlet

Silverstreckad pärlemorfjäril – Silver-plated pearl tenderloin (undersida – backside)

framsidan – front side

Kålfjäril – Cabbage butterfly

Rovfjäril – Small white

Grönsnabbvinge – Green Hairstreak

Mindre guldvinge – Smaller gold wing

Blåvinge – Polyommatini

Svingelgräsfjäril – Lasiommata Megera

Hedblåvinge undersida – Plebejus idas backside

Hedblåvinge framsida – Plebejus idas front side

Hedblåvingen i denna blå ton på framsidan med orange halvmånar liknar den mycket ovanliga Kronärtsblåvingen.

This blue and orange color of the plebejus idas front side is very similar to a very rare butterfly in Sweden – Plebejus argyrognomon.

Citronfjäril – Birmstone

Amiralfjäril – Admiral butterfly

Påfågelöga – European peacock

Why do we humans don´t think butterflies are worth their living space? I don´t get that.

Butterflies are flying pieces of nature artwork. They are so beautiful, I think.

Anna

Kalla den änglamarken – Paradise on Earth part 9

Fler djurbilder från Tureholmshalvön Trosa. Dessa djur kanske måste söka nya boplatser om exploateringen och förbifart Trosa-projektet genomförs av politikerna och stora markägare i området. Vill du vara med och påverka i frågan e-posta oss på informationtrosa@gmail.com och berätta vad du tycker är viktigt att bevara i Trosa kommun.

More pictures from Trosa nature. These animals may have to search for new places to live if the exploitation plans and the new big road comes true. Trosa nature will no longer be what it is today then. That´s sad and also a stupid waste.

Humla – bumblebee

Liten ödla – Little lizard

Ekorre – Squirrel

Älgar – Moose

Harunge – baby Hare

Vildsvinsungar – Wild boar kids

Rådjur – Deer

Mård – European Pine Marten

Anna

Kalla den änglamarken – Paradise on Earth part 8

Kanske inte favoritdjur för alla, men sniglar gör stor nytta i naturen och många arter lever på Tureholmshalvön i Trosa.

Not everyones favourite animals, the slugs and snails, but they do have the right to live in nature anyway, no matter what we humans say and think. Many spieces lives in the Tureholm peninsula i Trosa Sweden.

Liten snäcka – little snail

Liten snäcka – little snail

Liten snäcka – Little snail

Vinbergssnäcka – Escargot

Leopardsnigel – Leopard slug (dödar mördarsniglar 🙂 kills spanish slugs :))

Röd skogssnigel – Red slug

Snigel – slug

Svart skogssnigel – Black slug

Anna

Kalla den änglamarken – Paradise on Earth part 7

Stora fåglar som bor på Tureholmshalvön eller besöker den tillfälligt.

Big birds living or visiting Tureholm peninsula.

Besökande fåglar på våren, som använder halvön som rast- och viloplats. Var ska de vila under sina flygresor i framtiden om deras rastplatser försvinner?

Visiting birds in Spring. Where shall they rest on their flying journeys in the future if nature no longer exists here?

Trana – Crane

I did a drawing of Cranes this Spring

Sångsvanar – Whooper swan

Stora fåglar som bor på Tureholmshalvön. Big birds living in the beautiful nature of Tureholm peninsula.

Korp – Common raven

Sparvhök – Sparrowhawk

Ormvråk? – Common buzzard?

Havsörn – White-tailed eagle (rödlistad – redlisted)

Vill du vara med och hjälpa till att bevara Trosas natur till framtida generationer – eposta oss på informationtrosa@gmail.com

Anna

Thanks Leslie!

The other day Leslie promised to send some rain over here. And she did 🙂

Finally we got rain that was measurable 


Before that we could count the drops that came down this Summer.

This little friend is obviously very happy over the rain. Haven’t seen escargot this summer at all. Nice that they’re back 🙂


And one of my favorite rain paintings. Sold to a lady in Denmark couple of years ago.

Anna

Kalla den änglamarken – Paradise on Earth part 6

Bildresan genom naturen på Tureholmshalvön i Trosa fortsätter. Alla fåglar är fridlysta i Sverige och här kommer ytterligare exempel på fågel-invånare i den natur, som kommunen och en stor markägare vill göra om till tätbebyggda bostadsområden. Var ska fåglarna bo i framtiden? Vem kan föra deras talan om de inte vill flytta men måste flytta för att livsvillkoren försämras så mycket att det inte längre går att bo kvar för dem?

The picture journey of birds living in Tureholm peninsula in Trosa continues below. Every bird spieces is protected in Sweden. These birds live in the nature our local politicians and a big landowner wants to erase and make room for hundreds of new houses instead. Where will the birds go then, when their living space no longer are? Who will speak for them?

Vill du delta i att försöka påverka politikerna att tänka om och i stället klokt rädda Trosas natur kvar till framtida generationers invånare och besökare, e-posta oss på informationtrosa@gmail.com

Besök gärna fb-sidan Mötesplats 0156 där Ingrid Benson länkat Kalla den änglamark-serien och även gjort andra inlägg i frågan om att bevara Trosas natur genom att avbryta projekt Trosa förbifart och exploateringen av Tureholmshalvön.

Björktrast – Fieldfare

Grönfink – Greenfinch

Tofsvipa – Lapwing

Sidensvansar – Waxwings

Steglits – Goldfinch/Redcap

Koltrast – Blackbird

Dubbeltrast – Mistle thrush

Rödlistade fågelarter kan du finna bilder på i inlägget Kalla den änglamarken – Paradise on Earth part 1.

Redlisted birds pictures you can find in the post Kalla den änglamarken – Paradise on Earth part 1.

Anna

Wild raspberries 

Hmmmm what to do with these


Well…they ended up here with some chocolate 😉


Jag använde malda solrosfrön istället för mandelmjöl i marängsmeten eftersom jag är nöt-och mandelallergiker. Det funkade jättebra.

Anna

Kalla den änglamarken – Paradise on Earth part 5

Alla fåglar i Sverige är fridlysta. På Tureholmshalvön bor en mängd olika arter och än så länge har alla möjlighet att besöka naturen för att skåda fågel i både skogs- och strandområden. Ni kan till exempel få syn på dessa småfåglar.

All bird spieces are protected in Sweden. In Tureholm peninsula lives many spieces and so far everyone can visit Tureholm nature and watch the birdlife in forrest and sea area. This is some of the birds you might discover on your nature walk.

Sädesärla – Wagtails

Rödhake – Robins (I wanna make a grand oilpainting of this picture one day. I like the light in the picture)

Grå flugsnappare? – Spotted flycatcher? (I’m not an expert on birds you know…)

Stjärtmes – Long-tailed tit

Blåmesar – Bluetits

Hämpling – Linnet

Rödstjärt – Redstart

Entita – Marsh tit

Talgoxe – Tit

Bofink – Chaffinch

Kan någon berätta vad detta är för en liten krabat? Can someone tell me who this is?

Om du vill hjälpa oss att fortsätta hålla naturen öppen för alla sänd e-post till informationtrosa@gmail.com och berätta vem du är och om du vill ha ytterligare information om projekt Trosa förbifart och exploateringsplanerna för Tureholmshalvön.

Dela gärna inlägget om du vill hjälpa till att hålla Trosas natur öppen för alla. Besök gärna fb-sidan Mötesplats 0156 där Ingrid Benson har många inlägg om Tureholmshalvön och projekt förbifart Trosa. Gilla inläggen om ni vill stödja bevarandet av Trosa natur. Lämna gärna kommentarer också.

If you want to help us saving Trosa nature you can give this post a like and even a comment. You can also visit the fb page Mötesplats 0156 where Ingrid Benson linked several of this series of posts about Paradise on Earth. If you´re on fb you can give those posts a like or a comment.

You can also do as Thomas at Aspiblog, reblog and linkback to Save Trosa nature posts on this blog.

Saving nature everywhere in the world is important. Next generations are worth the nature experience and adventures too. Not just us!

More bird posts coming up soon.

This serie started with Kalla den änglamarken – Paradise on Earth part 1.

Anna