Nature miracles, Photographs

Andungar på väg till vatten – Mallards searching for water

So cute! Så söta! Anna