drawings

Morning drawings – Morgonteckningar March 23 2019

Sun will come out 🙂 Solen skiner 🙂 Anna

Advertisements
drawings

Morning drawings – Morgonteckningar March 22 2019

It's Friday, have a ball!!! Hehehe Anna

What ever

Bookmark from the 1970’s I think

I think my parents found this on one of their England travels. I like it and still use it as bookmark. Anna

drawings

Morning drawings – Morgonteckningar March 20-21 2019

Anna

Trosa is the place, Watercolours

Old paintings

I found old paintings that I did millions of years ago. At least it feels like that when I see them now.  Gamla akvareller som jag gjorde för miljoner år sedan. Kanske inte så länge sedan, men jag hade glömt bort att jag gjort dem. Anna

drawings

Morning drawings – Morgonteckningar March 18-19 2019

A nice thought - sitting in a tree with a good friend. En trevlig tanke - sitta i ett träd med en god vän. Life - going in circles in a labyrinth. Livet - gå i cirklar i en labyrint. Anna

drawings

Morning drawings – Morgonteckningar March 17 2019

Troll 🙂 Now you know a Swedish word. Troll is the same in Swedish 🙂 Anna

drawings

Morning drawings – Morgonteckningar March 16 2019

What does future hold for us? Vad har vi att vänta av framtiden? Anna

Digital paintings, drawings

Morning drawings – Morgonteckningar March 14 2019

Anna

drawings

Morning drawings – Morgonteckningar March 11-13 2019

Leslie gave me a challenge so here is the result. A dive from summer top down to winter sea. Leslie gav mig en utmaning och här kan ni se resultatet. En dykning från sommaren ner i isvaken på vintern. Greta Thunberg inspirerar hela världen med sitt mod att stå upp för ett vettigare sätt att… Continue reading Morning drawings – Morgonteckningar March 11-13 2019

Blogging, Digital paintings

Something weird with my stats – mysko statistik 

Normally when I don't have time for blogging the interacting way stats go down. Vanligtvis sjunker statistiken när jag inte interagrerar i mitt bloggande. That's how it should be. If you're not press like on other bloggers posts and leave comments they won't find you. Det ska funka så. Om du inte gillar andra bloggposter… Continue reading Something weird with my stats – mysko statistik 

Nature miracles, Photographs

They know Spring is here

Swans, geeses and lapwings know Spring is here. Svanar, gäss och tofsvipor vet att våren är här. Anna

drawings

Mornings drawings – Morgonteckningar March 9-10 2019

Long way to summer... Lång väg till sommaren... Ipad sketchtpro fantasy Ipad sketchprofantasi Anna

Photographs

Oh no not argh! again…

Today we had rain and Spring birds singing. This evening the argh! is back. Anyone for Spring? Fler som längtar till våren? Anna

drawings

Morning drawings – Morgonteckningar March 7-8 2019

Longing for what Leslie call Sandal weather. Längtar efter det Leslie kallar sandalväder. But we have this kind of weather changes right now. One day it's winter and the other day Spring. Men vi har olika säsongsväder varje dag just nu. En dag vinter en dag vår. Anna