What ever

Wake up call/att bryta mönster

Reading other persons blogs is really fun. You could learn a lot and find many interesting posts. I found this first: Be You Now http://aopinionatedman.com/2015/02/16/be-you-now/ And then I moved on to the originally post: Be You Now – Show Me Who You Really Are http://showmewhoyoureallyare.com/2013/05/24/be-you-now/ And I found out I have a picture that matches… Continue reading Wake up call/att bryta mönster

What ever, Yellow fellows

Att bryta mönster 1 000kr

Nu går vi in på sista veckan före jul- och nyårshelgerna. Vi kan snart lägga ännu ett år till vår egen historia. Vad har vi lärt oss? Vad har vi vågat ta för steg? Vad har vi fegat ur ifrån? Vad har vi gjort för andra, vad har vi gjort för oss själva? Glöm julstress… Continue reading Att bryta mönster 1 000kr