Challenges

Bee nice – Rädda bina

We need the bees. You can help by building bee hotels. Read more here. Vi behöver bina. Du kan hjälpa till genom att bygga bihotell. Läs mer här. https://www.naturskyddsforeningen.se/raddabina/ I found a bee hotel at Solåkrabyn's shop. Jag hittade ett bihotell i Solåkrabyns butik. http://solakrabyn.se/butiken/ Jag har också gjort några själv och fler som gör… Continue reading Bee nice – Rädda bina