Nature miracles, Photographs

Who lives in the tree? Vem bor i trädet?

Found a nest in a tree. I wonder who lives there? Fann ett fågelbo i en björk. Jag undrar vem som bor där. Får hålla koll och se om jag kan lista ut det. Anna