Challenges, What ever

Finished! Färdiiii!

But not entirely finished. I have to make something of this. Maybe a pillow. Inte helt färdig ändå. Jag ska nog göra en kudde av detta broderi. Anna