drawings

No 9 drawing in my goals for 2016

Drawings is not finished yet, but almost. It's about a inventor inventing a thing that invents parts by it self. Weird huh? I have almost hundred drawings left, so stay tuned and I let you know more about the project drawing after drawing. Anna

Blogging, Digital paintings, Reblogs, Trosa förbifart/Infart Västra, Trosa is the place

LagnöBo i Trosa

For English version, see below Swedish text. I Trosa kommun pågår ett spännande byggprojekt med småskalighet,delaktighet och miljömedvetenhet som ledord. Ni kan läsa mer här: Lagnö Bo kooperativ hyresrättsförening – Ett gemenskapsboende byggt på småskalighet, delaktighet och miljömedvetenhet https://lagnobo.wordpress.com/ De står i begrepp att ta första spadtaget inom kort och berättar om det här: Turning… Continue reading LagnöBo i Trosa

Pastel paintings, Trosa paintings/Trosamåleri

Kv Ölstugan Trosa Sweden

One of Trosa recent residential neighborhoods. In my pastel version housing complex looks like a small fairytale castle almost. If I may say so myself. Ett av Trosas senare bostadskvarter. Kv Ölstugan där Ica låg tidigare. I min pastellversion ser huskomplexet ut som ett litet sagoslott nästan. Om jag får säga det själv. Målningen har… Continue reading Kv Ölstugan Trosa Sweden