Nature miracles, Photographs, Trosa förbifart/Infart Västra, Trosa is the place, VilleValleViktor, YannoDunnoVictor

Fjärilar i Trosa – Butterflies in Trosa Sweden part 11

Vi har nu kommit till avdelningen blåvingar i serien om fjärilar som lever på Tureholmshalvön i Trosa. It´s now time for the Polyommatinis in the serie of butterflies in Tureholm peninsula Trosa Sweden. Blåvingar kan se ut i stort sett hur som helst har jag förstått. Utseendet kan variera kraftigt inom samma art och många… Continue reading Fjärilar i Trosa – Butterflies in Trosa Sweden part 11

Nature miracles, Photographs, Trosa förbifart/Infart Västra, VilleValleViktor, YannoDunnoVictor

Fjärilar i Trosa – Butterflies in Trosa Sweden part 10

More butterflies from my area Tureholm peninsula in Trosa Sweden. This time they look like this. Fler fjärilar som än så länge lever på Tureholmshalvön i Trosas skyddsvärda natur. Summer season is now almost over. That means less butterflies to catch on camera for a while. Sommaren går mot sitt slut denna gång och det… Continue reading Fjärilar i Trosa – Butterflies in Trosa Sweden part 10

Nature miracles, Photographs, Trosa förbifart/Infart Västra, Trosa is the place, VilleValleViktor, YannoDunnoVictor

Fjärilar i Trosa – Butterflies in Trosa Sweden part 9

If you haven´t already started to search for butterflies with your camera you probably will after this series of post about butterflies in Trosa. To find beautys like the following butterflies is a gift from mother nature. Om du inte redan har börjat spanat efter fjärilar för att fånga dem på bild med din kamera… Continue reading Fjärilar i Trosa – Butterflies in Trosa Sweden part 9

Nature miracles, Photographs, Trosa förbifart/Infart Västra, Trosa is the place, VilleValleViktor, YannoDunnoVictor

Fjärilar i Trosa – Butterflies in Trosa Sweden part 8

We're not done with the butterflies in Trosa serie yet. Here's some more butterflies living in Tureholm peninsula Trosa. Fjärilsparaden från Tureholmshalvön i Trosa har inte någon ände ännu. Här kommer fler fjärilar. The last butterfly is often living up in the trees, so it can be hard to see. But sometimes they fly down… Continue reading Fjärilar i Trosa – Butterflies in Trosa Sweden part 8

Nature miracles, Photographs, Trosa förbifart/Infart Västra, Trosa is the place, VilleValleViktor, YannoDunnoVictor

Fjärilar i Trosa – Butterflies in Trosa Sweden part 6

More butterflies from Trosa Sweden, Tureholmshalvön. This time species that can be difficult to differ. Fler fjärilar från Tureholmshalvön i Trosa. Den här gången sådana som kan se mycket lika ut vid första ögonkastet, men vid detaljstudering tillhör olika arter. I so wish these beautiful butterflies stays with us in the future too. We have… Continue reading Fjärilar i Trosa – Butterflies in Trosa Sweden part 6

Challenges, Nature miracles, Photographs, Trosa förbifart/Infart Västra, Trosa is the place, VilleValleViktor, YannoDunnoVictor

Fjärilar i Trosa – Butterflies in Trosa Sweden part 5

Att jaga fjärilar med kameran är kul, men också en utmaning när det kommer till artbestämning. Fjärilarna kunde gärna få flyga omkring med en namnlapp för min del när det gäller t ex pärlemorfjärilar 😉 To catch butterflies on camera is fun, but a real challenge when it comes to indentify which species they belong… Continue reading Fjärilar i Trosa – Butterflies in Trosa Sweden part 5

Nature miracles, Photographs, Trosa förbifart/Infart Västra, Trosa is the place, VilleValleViktor, YannoDunnoVictor

Fjärilar i Trosa – Butterflies in Trosa Sweden part 4

Fler fjärilar som lever i västra Trosa och på Tureholmshalvön. Ingrid Benson har lånat ut bilderna för visning här på bloggen. Butterflies living in west Trosa and Tureholm peninsula. Ingrid Benson is the photographer. Stort tack för lånet av fotografierna, Ingrid Benson! Thank you so much Ingrid Benson for letting us see these beautiful butterflies.… Continue reading Fjärilar i Trosa – Butterflies in Trosa Sweden part 4

Nature miracles, Photographs, Trosa förbifart/Infart Västra, Trosa is the place, VilleValleViktor, YannoDunnoVictor

Fjärilar i Trosa – Butterflies in Trosa Sweden part 3

Vi har kommit till del 3 i fotoserien om fjärilar som lever i västra Trosa och på Tureholmshalvön. Ingrid Benson har lånat ut sina bilder för att vi ska kunna se vilka vackra fjärilar, som finns i vår närnatur. More butterflies living in the west Trosa and Tureholm peninsula. The butterfly photographer Ingrid Benson gave… Continue reading Fjärilar i Trosa – Butterflies in Trosa Sweden part 3

Nature miracles, Photographs, Trosa förbifart/Infart Västra, Trosa is the place, VilleValleViktor, YannoDunnoVictor

Fjärilar i Trosa – Butterflies in Trosa Sweden part 1

I västra Trosatrakten och Tureholmshalvön går det fortfarande att beskåda ett rikt fjärilsliv. Ingrid Benson har lånat ut några av sina fjärilsbilder, som hon tagit på alla möjliga slags fjärilar som dykt upp framför kameran. Det är roligt att fotografera och gå på fjärilsjakt. Har du väl börjat går det inte att sluta låta ögonen… Continue reading Fjärilar i Trosa – Butterflies in Trosa Sweden part 1