Digital paintings, Trosa paintings/Trosamåleri, What ever

Lagnö gård – LagnöBo

En av mina allra första digitala målningar. Lagnö gård ur ett skapligt bildminne av vyn. Gult hus, röda ekonomibyggnader, blå bro över bäcken och massor av lummig grönska, som omfamnar hela platsen. På Lagnö Gård kan det hända spännande saker i framtiden. Läs mer på deras hemsida om projektet LagnöBo, ett kollektivhus-tänkande hand i hand… Continue reading Lagnö gård – LagnöBo