Challenges, drawings, Trosa förbifart/Infart Västra, Watercolours

Vad kan du göra? What can you do?

Vi talar och tänker alla kring klimatfrågorna just nu, tror jag. Vad kan du göra för att medverka till en snabbare övergång till ett fossilfritt samhälle? Svara på frågorna i klimatdeklarationen så får du en startpunkt att utgå ifrån. We all talk and think about the enviromental issues right now, I think. What can you… Continue reading Vad kan du göra? What can you do?

Challenges, Digital paintings, drawings, Trosa förbifart/Infart Västra

End Emission Era!

Do you want to participate in the one true challenge of this generation? To end emission era  And not only that You will then also participate in Beginning of the Earth ReBirth Era Wouldn't that be nice if we all give it a try to end our own emissions? Together we could make a change.… Continue reading End Emission Era!

Challenges

Klimatdeklaration Carbon footprint

På svt går just nu en klimatserie Storuman forever, med utmaning till oss alla att påverka våra utsläpp neråt. I programmet använder de en klimatdeklaration. In Swedish television there a climat changing challenge program going on. The two champion sport athletes Heidi Andersson and Björn Ferry challenge us all to decrease our carbon footprint. Den… Continue reading Klimatdeklaration Carbon footprint