End Emission Era!

Do you want to participate in the one true challenge of this generation?

To end emission era 

And not only that

You will then also participate in Beginning of the Earth ReBirth Era

Wouldn’t that be nice if we all give it a try to end our own emissions?

Together we could make a change.

One little Ant alone can’t build an anthill, but millions of ants can build huge anthills.

So, one little human being can’t end emission era alone, but millions of human beings together can end emission era.

If you don’t know how you can make a difference, check out the questions at Climate acoount and find out how your carbon footprint looks like and what you can do to improve your footprint.

I’m not saying we will succeed in a day or two, but maybe we can start something that next generation will be thankful for that we did.

This is the drawing that started my thoughts and the challenge above. Feel free to share it as long as you do it in the meaning to spread the challenge.


Anna

Advertisements

News from Save Trosa nature movement 


One of my Save Trosa nature friends has written an excellent debate piece that one of the local papers SN published.

You can read it in English in the comments over at:

https://informationtrosa.wordpress.com/2017/10/10/first-blog-post/comment-page-1/#comment-1

Om du hellre läser svenska finns den i sin helhet på samma länk. Eller på sn.se.

If you want to support our efforts to save Trosa nature please visit the blog InformationTrosa and leave a like and/or a comment if you have something to say. Projects that go against climate changes goals are a concern for everyone not just a few people who happens to live near such projects.

Om du vill stödja våra försök att rädda Trosas natur och få politikerna att tänka mer klimatsmart får du gärna besöka informationTrosa och lämna ett gilla och/eller en kommentar om du vill säga något. Klimatfrågan berör oss alla oavsett var vi bor. Den här frågan är därför inte längre bara lokal utan global. 

Anna


 

Hjälp naturen att finnas till/Save Trosa nature


For english text, look below Swedish text

Hos Artportalen kan du hjälpa naturen att finnas till. Det kan låta konstigt, men för att övertyga myndigheter om att naturen existerar och i allra högsta grad är skyddsvärd behövs alltid nya inrapporterade observationer, som tydligt kan påvisa att naturen fortfarande finns nära oss och behöver finnas kvar även i framtiden.

Du kan hjälpa till med detta. Det behöver inte vara sällsynta arter eller arter från ett speciellt område. Alla observationer räknas som viktiga och hjälper till att ge en total bild av naturens liv i olika delar av Sverige.

Gå in på Artportalens sida och sök ett område eller arter du är intresserad av att veta mer om. Då kan du se vad andra har rapporterat in och lära dig mer om hur du ska gå till väga. Du behöver inte ha foton på dina fynd, men det är väldigt roligt att titta på dagens fynd i galleriet, så ladda gärna upp bilder om du har fotograferade fynd.


I Trosatrakten behöver vi till exempel rapportera in alla havsörnar vi ser, bland annat för att försöka rädda den stadsnära natur vi fortfarande har kvar. Vi behöver kunna visa för myndigheter, vars uppgift är att skydda naturen, att naturen faktiskt är värd att skydda från storslagna exploateringsprojekt som kommunens politiker blivit itutade från kommersiella markägare att de behövs och att naturen inte behövs.


Havsörnen har visat sig kunna rädda naturen i flera miljömål. Har du andra rödlistade och fridlysta arter att rapportera hjälper naturligtvis även sådana fynd till att försöka skydda naturen. Ta för vana att hålla ögonen öppna och kameran i högsta beredskap. Du kommer upptäcka en spännande värld att rapportera ifrån.

Om du inte vet vad du funnit för arter kan du ändå rapportera in ditt fynd och hoppas på att någon annan känner igen ditt fynd och kan lösa gåtan.


https://www.artportalen.se/Image/1727328
Vi har en främmande fågel som fortfarande är anonym för oss. Du kan läsa mer här:

https://fargaregardsanna.wordpress.com/2017/01/23/strange-bird-frammande-fagel/

At Artportalen (Swedish species website) you can study what people in Sweden see in nature everyday. Everyone can report their findings at this site. The site is often used in environmental cases where people have to prove there is nature to be saved from exploiting projects that will destroy nature or cause to big damage.

In the gallery you can watch many photos of findings all over Sweden. In my area it can look like this:

I find it unbelievable that our authorities still don’t get the seriousness about our climate changes and that we must start now to follow the Paris agreement. We still have to prove that nature exists! Can you believe that? I think it must be the other way around from now on. The people that wants to destroy nature by exploitation should be obligated to prove that nature doesn’t exist at all before they can go ahead with their projects.

Anna

News from Save Trosa nature


På fb-sidan Utveckla Trosa utan förbifart kan du läsa följande:

“Vi samlar fortfarande underskrifter för att ge Trosa kommun stöd att avbryta planeringen av Trosa förbifart. Det vore helt fel att låta Trafikverket dra en förbifart vid småskaliga Trosa! Nu när Ostlänken kommer, och det redan byggs på så många platser i kommunen, så behöver vi spara våra större grönområden. Hunga strövområde och Trosaåns dalgång. Behöver du blankett för att underteckna? Skriv ett meddelande så ordnar vi blankett till dig! Såväl kommuninvånare som besökare kan underteckna. Ung som gammal.”

In a quick and not quite so bright translation of (sorry for that) the fb page post says:

We are still collecting signatures to give Trosa support to cancel the planning of “Trosa big road through nature”. It would be quite wrong to let Trafikverket build a big road in the small town Trosa! Now that the East Link railroad will be built, and we already have built new houses in so many places in the municipality, we need to save our nature. Hunga hiking area and Trosa river valley need to be saved.
Need form to sign? Write a message and we will arrange form to you!
Both local residents and visitors can sign. Young as old.

If you want to supporters the saving of Trosa nature, please visit their fb page if you’re on fb. I’m not, but I give support this way.

I want my little green space in my corner of the world to stay green. You know I love trees, so…

Anna