Trosa is the place, VilleValleViktor, Watercolours, YannoDunnoVictor

Råd Till Boende Nära Exploateringsområden

Trosa kommun, gamla sjukstugan, nuvarande kommunhus, kanske ett korthus? Our city hall, former hospital, today maybe a card house falling apart? Råd till boende nära exploateringsområden Det pågår debatt om bygglovsprocesser och strandskydd som försenar exploatering. Vår kommun har för en del markägare redan avskaffat de regler debatten handlar om. Experimentet har lett till att… Continue reading Råd Till Boende Nära Exploateringsområden

Reblogs, Trosa is the place

Rapport från en demokrati i förfall – Report from a democracy in decline

I nättidningen itrosa.se kan ni läsa en insändare som har ett viktigt budskap inför valet. Here's a google translation of a letter to editor published in the digital newspaper itrosa.se http://www.itrosa.se/sv/article/?i=s3571670792417723 Report from a democracy in decline In the country where we live, the people long ago decided that the state would rest on democratic… Continue reading Rapport från en demokrati i förfall – Report from a democracy in decline

Books, Challenges, Digital paintings

Demokrati – Democracy

After Swedish text comes a translation to English/ANNA En samling medborgare har gjort ett upprop som handlar om att vi måste börja prata om hur vi ska behålla vår demokrati till framtiden. #vimåsteprata https://www.svd.se/demokratin-ar-hotad--vi-tanker-forsvara-den Det uppropet fick mig att skriva följande text: Om du svarar ja på följande fråga... 1. Tillhör du en av dem… Continue reading Demokrati – Democracy

Music inspiration, What ever

The Citizens’ Book – Medborgarboken

I found an old book from the 50's that my father got from his home municipality when he turned 21 , which back then were today's 18 when you get full civil rights and obligations. Jag hittade en gammal bok som alla som nådde myndighetsåldern 21 på femtiotalet fick av sina hemkommuner. Jag tycker förordet… Continue reading The Citizens’ Book – Medborgarboken