drawings, Reblogs, Trosa förbifart/Infart Västra

Ska vi betala för att förstöra natur? Should we pay to destroy grand nature?

På Mötesplats 0156 pågår en diskussion om hur kommunen riskerar att utsätta invånarna för ännu högre skuldsättning om politikerna väljer att fortsätta med projekt förbifart. Projektet hotar att öka kommunens skulder ytterligare och dessutom förlorar invånarna stora ytor allemansrättslig natur att ströva fritt i. De två minusposterna kan aldrig bli ett plus för invånarna. Besök… Continue reading Ska vi betala för att förstöra natur? Should we pay to destroy grand nature?