oil paintings, What ever

Ensam 2000sek

Har alldeles nyligen dragit sista strecket på denna oljemålning. Jag kallar den för Ensam. Vi har alla olika sätt att uppskatta ensamhet. Somliga söker ensamhet genom tävling. Att ensam dra loss segerbandet, som första passerande över en mållinje till exempel. En variant av positiv ensamhet, som ibland går över i negativ ensamhet om det blåser… Continue reading Ensam 2000sek

Digital paintings, drawings, What ever

Ensam

För att knyta an kring reflektionerna i förra inläggets begrepp singel. Ett nutida civilståndsuttryck med undertoner av en slags väntrumsstatus många gånger. Men ensamhet behöver inte betyda väntrum. Det kan betyda seger för den tävlande. Ensam över mållinjen! Vilken lycka. Det kan betyda lugn och ro för tankar och inre upplevelser. Av en bok till… Continue reading Ensam