Trosa förbifart/Infart Västra, Trosa is the place, VilleValleViktor, YannoDunnoVictor

Hur mycket ska Trosa växa? – How much will Trosa municipality grow?

Politikerna säger 1,5-2% per år och att 10% av tillväxten ska ske utanför tätorterna. Finansieringsbeslutet för Infart västra Trosa uppger att 670 nya bostäder ska byggas utanför tätort. Hur ska vi tolka uppgifterna? Exponentialfunktionen säger: Ta talet 70 (år) och dela med tillväxtsiffran. En ökning på 10% ger en fördubblingseffekt på 7 år (70/10=7). Om… Continue reading Hur mycket ska Trosa växa? – How much will Trosa municipality grow?

Trosa förbifart/Infart Västra, Trosa is the place, VilleValleViktor, YannoDunnoVictor

Lär er detta – Learn this – Exponential effect

Jag försökte mig på ett litet epost-samtal med Trosas kommunalråd I had a little email-talk with Trosa Municipal Council Chairman Från: Anna Bohlin Till: Daniel Portnoff Ämne: Fråga om tillväxt-prognos Hej! Ni har meddelat att Trosa kommun nu växer snabbare än de beslutade 150 pers/år och i år har ökat med 500 pers istället. Det… Continue reading Lär er detta – Learn this – Exponential effect