Pastel paintings, What ever

Konstverket som bara växer och växer

Carolina Falkholts Övermålning i Nyköping bara växer och växer som konstverk. Nu när Nyköpings kommun har verkställt sitt beslut att sätta för väggmålningen, som omfattar några kvadrat i en Nyköpingsskola växer verket ytterligare i omfattning. Det har nu också hamnat på Slösos blogg: http://www.martinborgs.se/blog/2014/7/21/nu-kommer-notan-fr-snippgate#commentsWrapper Dock kan vi ägna en stund åt att fundera på om… Continue reading Konstverket som bara växer och växer

Pastel paintings, What ever

Homage to Blue (Carolina Falkholt)

Konst handlar för mig uteslutande om öppna sinnen och frihet för både konstnär och betraktare att se vad man vill se i och känna inför ett konstverk. Det innebär i sin tur att ingen har ensamrätt på tolkningar och kan således inte heller sälja på andra de egna tolkningarna. Konstverk öppnar dörrar intill själen på… Continue reading Homage to Blue (Carolina Falkholt)

What ever, Yellow fellows

Att vaska guld i reglerade vatten

Att visa konst för andra ger ofta nya insikter och tolkningsalternativ för upphovspersonen. I alla fall upplever jag reaktionerna från min bilders publik så. Bara sådär helt spontant kommer det uttryck av alla slag när de ser bildena. Tankar jag inte själv kommit på under mitt eget betraktande av verken. Att vaska guld, som jag… Continue reading Att vaska guld i reglerade vatten

Pastel paintings, What ever

Free Falkholts Övermålning!

Konst handlar för mig uteslutande om öppna sinnen och frihet för både konstnär och betraktare att se vad man vill se i och känna inför ett konstverk. Det innebär i sin tur att ingen har ensamrätt på tolkningar och kan således inte heller sälja på andra de egna tolkningarna. Konstverk öppnar dörrar intill själen på… Continue reading Free Falkholts Övermålning!