What ever, Yellow fellows

Att fria 1000kr

Att fria Här har jag målat kring uttrycket "att fria". Vi använder det både inom kärleken och juridikens område. Med olika betydelser och olika utslag. Ändå korsar de varandra ibland. Egentligen börjar bilden till höger och går mot vänster. Ett frieri, som erbjuder frihet eller fotboja. Det vet ingen förrän efteråt. Hur stor del har… Continue reading Att fria 1000kr