drawings

Morning drawings – Morgonteckningar January 5 2019

Inspiration from a dream. Beautiful butterflies came visiting in one of my dreams. They were special I felt. Cheered me up 🙂 I en dröm kom några vackra fjärilar på besök. En glädje att få se dem kände jag.  Kanske hade det att göra med att jag sände in mina sista rapporteringar för 2018 till… Continue reading Morning drawings – Morgonteckningar January 5 2019

Advertisement
Nature miracles, Photographs

Bokspinnare – Pale Tussock

Found a caterpillar the other day. It was a butterfly caterpillar that will transform to a Pale tussock. Fann en färgglad larv härom dagen, som kommer att förvandla sig till en bokspinnare. Calliteara pudibunda The butterfly caterpillars are often very colorful but when they turn in to butterflies they turn to greyish moths sometimes. Fjärilslarver… Continue reading Bokspinnare – Pale Tussock

Nature miracles, Photographs, Trosa is the place

Hedpärlemorfjäril – Niobe fritillary

(Argynnis niobe) Another redlisted species in Sweden. It's amazing that this beauty wanted to show up at our place one day. I had to ask butterflies specialists to be sure of what we had seen. Ännu en rödlistad art som dyker upp i den skyddsvärda naturen i Trosa. Fantastisk lycka att få se denna eminenta… Continue reading Hedpärlemorfjäril – Niobe fritillary

Nature miracles, Photographs

Butterfly again

I never get tired of butterflies 🙂 Have a lovely weekend 🙂 Do you have favourite animals? Anna

Nature miracles

Butterflies – fjärilar

Here´s some butterflies that I can see around our house in Trosa nature. Här kommer några fjärilar som bor i Trosas natur. Läs mer om hur du kan hjälpa fjärilarna på Svensk Dagfjärilsövervakning. Vill du hjälpa Trosas fjärilar att behålla deras livsrum även i framtiden. Besök Skrivunder.com Avbryt infart västra Trosa och fundera på om… Continue reading Butterflies – fjärilar